Skip to main content

EHIFYN 654. LLYPR LV. GYLCHGRAWN MISOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD EBBILL, 1885. tí pnnUDimaîs* Traethodau. Tu dat. Massillon. Gan y Parch. E. Humphreys Morgan, M.A., Abermaw........................ 121 Perffeithrwydd ae Addurn Penaí y Rhyw Fenywaidd. Gan y Parch. J. Hughes, M.A., Maehynlleth................................. 128 Adroddiadau ao Adgofion Addysgiadol. Taith i'r Dwyrain— O Ephesus i Athen a Constantinople ... 134 Hanes Dechreuad a Chynnydd Methodist- iaeth yn Llanllyfni. Pennod IV.......... 136 Gwledydd Pell.......................................... 140 Goleuni yn vr Hwyr— Pennod II. Yr Argyhoeddiadíyn para... 142 Adolygiad y Wasg. Jubili y Diwygiad Dirwestol yn Nghymru 146 Hanes yr Ègìwys Gristionogol drwy y Byd...................................................... 1« Emynau y Cysegr .................................... 1*8 Ein Plant i Grist....................................... 150 Gwreichion o Gauwyll y Cymry, a Chof- nodydd Dydd Genedigaeth, &c............. 151 Drws y Bwthyn a'r Lyu a Welais ac a Glyẅais yno' .......................................... 151 NadoligAngel .......................................... 151 Cardiau Darluniedig Prydferth ............... 151 George Ingman, Nerguis........................... 151 HenLofft yLlwynedd.............................. 152 OofnodiadaTi mewn öysylltiad a îîethod- istiaeth, Marwolaeth y Parch. Johii Jones, Pen- morfa, Dehau Aberteifl ........................ 153 Tu dal. Eglwysi yn uewid eu Cyfarfod Misol ...... 153 Symudiadau Gweinidogaethol.................. 153 Anhwyldeb y Parch. Eichard Owen......... 153 Bwrdd y Golygydd : Llythyrau a Nodìaàuu. Llythyr o Edinburgh— Ỳ Diwygiad Crefyddol jTn jt Athrofa ... 154 Amrywiaetlian, Prydlondeb............................................. 155 CoìliaChadw .......................................... 155 Gorchwyliaeth Arw yn Werthfawr ......... 155 Ci Gwasanaethgar.................................... 156 Gwraig Feddw......................................... 156 Camgasgliad ...„........................................ 156 Pregethwr i'w Hebgor .............................. 156 Gwraig Bagddarbodus.............................. 156 Yr Oedran Peryglus ................................. 1;>6 Gwelliani Hynod .................................... Iíẃ Disgyniad ae Esgyniad.............................. Ijü Darllen iBwrpas....................................... 156 Ychydig Ymenydd.................................... 15G Oroniol Oenadol, Bryniau Khasia— Llythyr oddiwrth y Parch. T. Jerman Jones ................................................ 157 Bryniau Jaintia— Llythyr oddiwrth y Parch. Robert Evans ................................................ ÌT>9 Y Parch. John Thomas ........................... 160 Derbyniadau tuag at y Genadaeth............ 160 TEEFFYNNON: P. M. EYANS & SON. PEIS PEDAIR 0EIH"I0&. APEIL, 1835,