Skip to main content

GYLCHGEAWN MISOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD MAWBTH, 1885. Cgntitiîi?j3tafcu Traethodau. Tu dal. Sefyllfa Crefydd yn Nghymru, yn Benaf Ynihlith y Methodistiaîd Calünaidd, yn y Dyddiàu Presennol. Gan y Parch. John Davies, Blaenanerch..................... 81 Yr Eneiniad a'r lau. Gan y Parch. Moses Willianis, Eesolven .............................. 87 Adroddiadau ac Adgofion Addysgiadol. Hanes Dechreuad a Chynnydd Methodist- iaeth yn Llaullyíni. Pennod III.......... 89 Gwledydd Pell.......................................... 93 Goleuni yn yr Hwyr— Peimod I. Yr Yniweliad Siomedig ...... 95 Llythyr oddiwrth y Pareh. John Elias at y Farch. Rees Jones, Penclawdd............ 99 Egluria'iau a Gwersi Ysgrythyrol, Deuteronomium xxviii. 29........................ 101 Philemon 17,18, 19.................................... 102 Darlleniadau Detholedig. Yr Efengyl i Boh Creadur........................ 103 Gemau Doethineh.................................... 104 Barddoaiaethi Gweddi yr Arglwydd................................. 104 Marwoláeth y Parchedig Johu Ogwen Jones, B.A.............................................. 105 "YrlawnaBoes yr Icsu."........................ 105 Adolygiad y Wasg. Hand-Books for Bible Classes and Private Students................................................ 10G Palestine ................................................ 100 The Monthly Interproter ........................ 106 TheExpositor.......................................... 107 Oofnodiadau mewa Gysylltiad a Method- istiaeth. Jubili Trefaldwyn üchaf ........................ 107 Tu dal. Haelioni yn Sir Benfro ........................... 108 Symudiad Gweinidog Hanley .................. 108 Marwolaethau Pregethwja-— Y Parch. John Eoberts, Dinbych ........: 108 Y Parch. Joseph Jones, Ffos y Ffin, Dehau Aherteifi ................................. 10S Y Parch. William Jones, Cambria, Wis- consin, America ................................. 109 Y Parch. Edward Boberts, Ceunant, Arfon ................................................ 109. Y Parch. Bobert Hughes, Couwy ......... 109 Bwrdd y (rolygydd i Llythyrau a Nodiadau. Caergrawnt. 1........................................ 109 Llytnyr o Edinburgli— Diwygiad Crefyddol yn yr Athrofa ...... 111 BywgrafHaeth. Mrs. Mary Williams, Tanyfoel, Fen- machno ................................................ 112 Amrywiaethau. Byw y Bibl................................................ 113 Y We'inidogaeth Deíthiol ........................ 114 Crefydd a Gonestrwydd ........................... 114 Cylchrediad y Bibl.................................... 114 Cydnabod Gẁirionedd a Sancteiddrwydd 114 Iachusrwydd Hinsawdd ........................... 114 Yr Atebiad Priodol ................................. 114 Pawb ei Beth ei Hun................................. 114 Hen ac Ieuanc.......................................... 115 Oronicl Oenadol. Llydaw— Llythyr oddiwrth y Parch. W. Jenhyn Jones ................................................ 115 Bryniau Ehasia a Jaintia.— Cyfarfod yr Henaduriaeth yn Shang- poong. Gan y Parch. John Jones...... 115 Ymweliad Gwŷr Ieuainc o Gymru fi Ehasia................................................... 120 Derbyniadau tuag at y Genadaeth............ 129 TRBFFYNNON: PEIS PEDAIE ÖEIBTIOa. P. M. EVANS & SON. MAROH, 1885. I