Skip to main content

1 i RHIPTÎÎ 662. LLYFE LV. GYLCHGRAWN MISOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD. CHWEFROR, 1885. <r$itnU)t>0íalL Traethodau. Tu dal. Joliu Calvin a'r Diwygiad Protestanaidd. Gan y Parch. Thomas Owen, Porth- niadog .................................................. ál Yr Eneiniad a'r Iau. Gan y Parch. Moses ' Williains, Kesolven .............................. 50 Duwinyddiaeth Kant. Gan v Parcli. Sarn- uel T. Jones, Edeyrn.............................. 52 Adroddiadau ac Adgofioa Addysgiadol. Taith i'r Dwyrain— O Beyrout i Ephesus.............................. 54 y Diweddar David Ll. Griíiith, Egremont 58 Êhesymeg yr Ymarweddiad..................... 60 Barlleiiiadau Dethoiedig. Gwerth y Ehyw Fenywaidd ..................... 61 HebDduw ................................................ G2 Adolygiad y Wasg. Oesau Cristionogaeth .............................. 63 Y Traethodydd.......................................... 63 Y Geninen ................................................ 64 Y Lladrncrydd.......................................... 64 Cofnodiadau mewn. Oysylltiad a Method- istiaeth. Cymdeithasfa v Drefuewydd .................. 65 Talu Dyled y Capelau .............................. 10 Tv. dal. ..... 70 Yr Ymdrecfc Haelionus yn Abergel Marwolaethau Pregethẁyr— Y Parch. Hugh Jones, Llanerchymedd 70 Y Parch. John Jones, Bryncrug, Beth- esda ................................................... 71 Bwrddy Oolygydd : Llythyrau a Nocìiadau. Cynlluniau at v Canmlwyddiant ............ 72 Llythyr o Edinburgh .............................. 72 Bywgrafflaeth. Miss Margaret Davies, Pensarncldu, Tan- ygroes. Ceredigion................................. 73 Amrywiaethi.u. YCyfaríod Eglwysig................................. 75 Yr Èsgidiau Newỳddion ...........,............... 76 Ateb Ysgotaidd.......................................... 76 Paham y Daeth o'r Iwerddon? ............... 76 öronioi Ceuadol. T&ith trwy Ddyffryndir Jaintia— Llythyr oddiwrthy Parch. John Jones 76 Dosbarth Cherra— Llytliyr oddiwrth y Pareh. Griffith Hughes ............................................. 78 Casgliad Cenadol y Pîant ........................ 79 Derbyniadau tuag at y Genadaeth............ 80 TREFFYNNON: P. M. EYANS & SON. PSIS BEDAIR CEIMO0K \ rEBRÜAEY, 1885,