Skip to main content

EHIFTN 851. LLYTE LV. DHYSORFA: NEÜ GYLCHGEAWN MISOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD. ÌONAWR, ]885. Cî?îíttU)iî0íaî5. Traethodau. Tudal. Methodistiaeth yn Sir Fynwy. Gan ý Parch. David Edwards, Casnewydd ...... 1 Parotoad yn y Presennol ar gýfer y Dy- fodol. Gan ydiweddarJBarch. Edwaiä Morgan, Dyffryn.................................... 4 Adroddiadau ao Adgofion Addysgiadol. Hanes Deehreuad a Chynnydd Method- '*?- istiaeth yn Llanllyfni. Pennod I., II.... 8 Tröedigaeth Williams Pantycelyn............ 11 Williaih y Dyrnwr.................................... 12 Egluriadau a GweiBÌ Ysgrythyrol. Diarebion xvìi. 10.................................... 16 Pregethwr xii. 11........................................ 17 Darlleniadau Detholedig. Awdurdoa GyfryhgolCrist........................ 17 Cynghori Bregëthwyr.........:.Z................. 18 Gwybodaeth ani Greadigaeŵ a Bhag- luniaeth ................................................ 18 Gemau Doethineb ..„................................ 19 Barddoniaeth. Crist yn Bob Peth.................................... 19 Y Plentyn a'r Tad .................................... 19 Dìnystr Dinasoedd y Gwastadedd............ 20 Emyn Ymgysegriad................................. 21 Adolygiad y Wasg. Hand-Books for Bible Classes and Pri- vate Students— Acts of the Apostles. Cfiaps. I.—XII.... 21 Oofuodiadau mewn Oysylltiad a Method- iatiaeth. Cymdeithasfa y Drefnewydd.................. 22 Tudal Symudiadau Gweinidogaethol.................. 27 Marwolaeth yParch. Bichard Boberts> Llanerchymedd.................................... 27 Trysorfa Gweinidogion Cymdeithasía y Gogledd ................................................ 28 ün o Sabbothau y Diwygiad yn Llanrug 2S Bwrdd y Golygydd ! Lìythyraa a BodìadaB. Cynlluniau ar Gyfer v Canmlwyddiant ... 30 Arholiadau vr Ysgol Sabbothol ............... 31 Llythyr o Edìnburgh.............................. 32 Mf. Bichard Boberts, Gwniasa, Plwyf Pistyll, Swydd Gaernarfen..........;.......... 34 Amrywiaethau. Pwnc y Dadgysylltiad .............................. 35 YrAfonAralí ..............................:............ 35 Gofal am Bethau Bychain..................««, 35 Bhesymiad Ci.......................................... 35 Yn Ẅell heb Bregethu.............................. 35 Arian a Thlodi,......................................... 35 Arwyddion Da a Drwg.............................. 35 Plant yn Gyfoeth .........................,.......... 35 Oroniol CenadoL Llydaw— Llythyr oddiwrth y Parch. W. Jenkyn Jones ................................................ 36 Dosbarth Shilloug— Llythyr oddiwrth y Parch. T. Jerman Jones- ................................................ 36 Dosbarth Shella— Llythyr oddiwrth y Parch. C L. Ste- phens................................................ 38 Anrheg Cyfarfod Misol Arfon i'r Efryd- wyr Duwinyddol yn Cherrapoonjee...... 39 Derbyniadau tuag at y Genadaeth............ 40 TREFFYNNON: P. M. EYANS & SON. ?SIS PEDAIE GEIiriOG, JANUAEr, 1886.