Skip to main content

PRIS PEDAIR CEINIOG. Bhifyn 650.] [Lìyfr LIV. '& GYLCHGRAWN MISOL Y ilETHODISTIAID CALFINAIDD. RHA.GFYR, 1884. atönntoi>0ta&* Traethodau. Tu dal. Williams, Pantycelyn, f'el Bardd ac Emynydd. Gan *Mr. H. B. Joues (Garmonydd) ..............441 Dysgeidiaeth y Oeuddeg Apostol. Gan y Parch. William Grililth, Penmachno 447 Ádroddiadau ac Adgofion Addysgiadol. IIüNANGOFIANT RHTS LkWIS, GWEINIDÛ'G Bethel. Y Drydedd Ran— Penuod XII. Cyfarfydliad Flortunus 451 Darllcniadau Ddholcdig. Iachawdwfiaeth a fyild byth.........458 Blaenllymwcb eich Offer............458 Geiriau Doethiueb ...............459 Bwrdd y Golygydd. Llanymddyfri. — Capel Coffadwriaethol Williams, Pantycelyn......... .. 459 Caniadaeth y Cysegr ............460 Cofnodiadau mcwn cysyütiad â Method- istiaeth. Cymdeithasfa Aberaeron Tu dal. Ads;ofion am y diweddar Barch. John Ogwen Joues, B.A., Rhyl .........464 Bywgraffitceth. Mr. J. Hughes, Bodwrog. Môn ......468 Mr. Pierce Davies, Portmadoc ......469 A mrywiaethau. Y Bywyd mwyaf c\surus .........471 Yr Holi yn y Gymdeithas Eglwysig ... 47L Help i fod yu Siriol...............472 Cronicl Ccnadol y Mcthodistiaid Oaìfin- aidd Cymreig. Llydaw— Cyfarfodydd yn Douarnenez ......472 Bryniau Jaintia— Dosbarth Jowai. Llythyr oddiwTth y Parch. Jobn Jones ...........". 472 Shangpoong— Llythyr oddiwrth y Parch. R. Evans 473 Terfyn Blwyddyn Arianol y Genadaeth 474 Y Casgliad Cenadol...............474 Derbyniadau tuag at y Genadaeth......474 462 I Wtnebddalen a'r Ctnnwysiad TREFFYNNON: P. M. EYANS & SON. DECEMBI'J?, 1884.