Skip to main content

PRIS PEDAIR CEINIOG. Blûfìjn 649/ [Llyfr LIV. GYLCHGRAWN MISOL Y METHODISTMD CÁLEIMIDD. TàCHWEDD, 1884. ari>nn\ì)|)0ía^ Traetkod.au. Tudal. ; Gair ynghylch yr Athrawiaeth. Gan y Parcli. R. Llugwy Owen, M.A., Ph.Û., Conwy ...............401 Dysgeidiaeth y Deuddeg Àpostol. Gan y Parch. William Griíîìtli, Peumachno 404 Mawredd Cariad Crist at ei Bobl. Gan y Parch. W. Jones, M.A., Fourcrosses 409 Adroddiadau ac Adgojion Addysgiadol. HüNANGOFIANT RífYS LEWIS, GWEINIDOG Bethel. Y Drydedd Ran— Penuod XI. Cymeriad Adnabyddus ... 411 I'r Dwyrain. Pennod IX. 0 Damascus i Beýrout.....................418 Eghtriadau a Gwersi Ysgrythyrol. Diarebion xvi. 4 ...............420 Jeremiah xviii. 8— 6...............421 Rhufeiniai.l ix. 20, 21 ............421 Ioan x. 4, 5.....................422 Darllen iadau Detholcdig. Yt Emlibiwr .................422 Y Cami Mawl yn Nghymru .........422 Diwydrwydd a Darbodaeth ........423 Gweimdog Boneddigaidd............423 Geiriau Doethiueb...... .........424 Bwrdd y Golygydd. At y Genedl Gymroig ............424 Y Sylw ar yr Ail Gyfrol o'r " Gofadail Fethodùtaidd" ...............425 Cymraeg Cymreig'....., .........425 Caniadaeth y Cysegr ............4;í6 Digrilau ílynalòl ...............423 Adolygiad y Wasg. Cofiant a Phregetbau yParchedig Robert Roberts, Clynnog ;..............428 Tudal, Studies in the Gospel Accorùing to St. John........................429 Egwyddorion Dirwest ............431 Co/nodiadau meton cysyllli-ad â Mcthod- istiaeth. Sefydliad Gweinidog..............432 Capel Roath, Caerdydd. ............432 Dinbych .....................432 Marwolaethau Pregethwyr— Y Parch. Daniel Jenkins, Babell, Sir Fynwy.....................432 Y Parch. J; C. Ferguson, Llanraartin 432 Y Parch. J. Ogwen Jones, B.A., Rhyl 432 Bywgraffiaeth. Mr. Hugh Hughes, Cefnmawr, Niw- bwrch, Sir Fôn ...............433 Amrywiaethau. Y Rhyfeddod Fwyaf...............435 Teyrnged i Gofìadwriaeth John Jones, Talysarn................. ,,. 435 Gweinidogion ar Sglwysi...........435 Daioni Dirwest................. 435 • Gronicl Cenadol y Mcihodisiiaid Caljln. aidd Cymreig. Dosbarth Shillong— Llythyr oddiwrth y Parch. T. Jerman Jones............... ... ... 436 Y Parch. John Thomas ............437 Dosbaith Cherra— Llythyr oddiwrth y Parch. Grifiìth Hughes .................. 438 TJ Borsing Siim.................. 439 Casgliad Cenadol y Plant ... ...... 440 Treln Blwyddyn Arianol y Genadaeth... 440 Y Casgliad Cenadol............... 440 Derbyniadau tuag at y Genadaeth... ... 440 TfíEFFYNNON": P. M. EYANS & SON. NOYEMBMR, 1884. JPsssiäacîiaRfJcaMaMssB.-ŵaîiÄ»