Skip to main content

PRIS PEDAIR CEINIOG. Bhifyn 6i8.] [Llyfr LIV. Y DRYSORFA: GYLCHGRAWNMISOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD. HYDREF, 1884. <*Ti)ttnknjsíaìf* Traethodau. Tu dal. Swper yr Arglwydd. Gan y Parcli. J. Harries Jones, M.A., Ph.D., Trefecea 361 Yr Arglwydd ein Cyfìawnder ... .....367 Adroddiadau ac Adgofion Addysgiadol. HUNANGOFIANT RHYS LEWIS, GWEINIDOÖ Bethel. Y Drydedd ilan— Peunod X. Helbulus........... 371 I'r Dwyrain. Penuod VIII. 0 Nazareth hyd Fynydd Hermou ............376 Adgofioiì ain y Ddôl, Sir Fflint . ... 379 Darlleniadau D&tholedig. Duw yn Ateb trwy Bethau Ofnadwy V Dwfr yu Ddiod ........... Ymbarotöad i Foddion Qras ... Geiriau Doethineb ............ BardAoniacth. Y Gair a Ddywedodd fy Mam "Gan Edrych ar Iesu, Pentywysoj Pherifeithydd ein Ffydd ni" MarwolaethCrist............. 3S0 381 381 382 382 383 333 Bwrdd y Golygydd. Brodyryrlesu............... 383 Y Gofadail Fothodistaidd.—Yr Ail Gyf- rol ....................... 384 Detholiadau Doethineb o Hen Lyfr ... 384 Adolygu Llyfrau ...............385 Adolygiad y Wasg. Welsh Calvinistic Methodism... The Clue of the Maze ...... Tudal. ... 35í ... 386 Cofnodiadau inewn cysylltiad â Method- istiacth. Cymdeithasfa Taibach, Margam ......3S6 Cymdeithasfa Caernarfon .........bl'O Marwolaethau Pregethwyr— Y Parch. William Wilìiams, Tŷ Calch, Môn ....................397 Y Parch. William Selwyn Davies, Abertawe ..................397 Y Parch. G. E. Watson, Abercarn ... 397 Amrywiacthau. Y Swllt yn Dyfod yn ol............ 39S Ugaiu Mlynedd eto............... 398 Arglwydd yn y Teulu ............ 398 Y Gwrthgynnyg yn yr Arwerthfa...... 398 Cronicl Canadol y Methodütiaid Calfin- aidd Cymreig. Bryniau Jaintia— Dosbarth Shangpoong—Llythyr oddi- wrth y Parch. Robert Bvans......398 Bryniau Khasia— Dosbarth Shülong—Llythyr oddiwrth y Parch. T. Jerman Jones ......399 Ymddiswyddiad y Trysorydd Cyffredinol 400 Derbyniadau tuag at y Geuadaeth......400 TEEFFYNNON: P. M. EYANS & SON. OOTOBER, 1884.