Skip to main content

PRIS PEDAIR CEINIOG. Bhifyn 644.] [Llyfr LIV. Y DRY30RFA: GYLCHGEAWNMISOL Y METHODISTIAID OALFINAIDD. MEHEFIN, 1884. Cönntegötaìr* Traethodau. Tudal. Crefydd Deuluaidd. Gan y Parch. David Jones, Garegddu, Blaeuau Ffestiniog 201 Diwydrwydd ..................207 Adroddiadau ac Adgofion Addysgiadol. HüNANGOFIANT RHYS LEWIS, GWEINIDOG Bethkl. Y Drydedd Ran— Pennod VI. Daíydd Dafis.........208 Cymeriadau Hyuod Dyffryn Ardudwy am y Can'Mlynedd Diweddaf ......214 I'r Dwyrain. Pennod VII. 0 Jerusaleui iNazareth .................219 ftjluriadau a Gwcrsi Ysgrythyrol. Malachi i. 10 ..................£21 Rhufeiniaid xiii. 14...............222 Darlleniadau Detholedig. Y Saiut yn y Byd Eiu Cortf Gwael ni Geiriau Doethineb 223 223 224 Baiddoniaeth. "Yr Hwn a Esgynodd, yw yr Hwn hefydaDdisgynodd"............224 Yruson y Credadyn ar ei Wely Angeu... 225 Bwrdd y Oolygydd. Y Fibl-Gyuideithas Frytauaidd a Thra- nior.......................225 Cylchwyliau y Cyrndeithasau Crefyddol yn Lliuidaia ^. .,» .M .........225 Hytnnau ....... ............227 Gofyniad am Esboniad ............227 "Brodyr yr Arglwydd Iesu "........228 Yr Adgyfodiad Tu dal. ... 228 Adolygiad y Wasg. Pulpud Cymraeg City Road.........229 Holwyddoreg yr Ymneillduwyr Protest- anaidd .....................230 Cofnodiadau mewn cysylltiad â Method- istiaeth. Cymdeithasfa Tredegar ............230 Tynewydd, Cwmogwy, Gorllewiu Mor- gauwg .....................234 Agor Capelau Newyddion— Capely Ddôl ...............234 Capel Isaf Llangurig ............234 Ttmweliadau o Gymru âg America ... 235 Bywgrajjiaelh. Mr. John Lewis Davies, Brynyrolchfa, Llaurhystyd, Ceredigion .........235 Mr. David Rowland, Sciwen, Morganwg 225 Amrywiacthau. Ymwneuthur yn Angheurhaid ...... 236 Mesurau Pregeth ............... 236 Brawd yn v Nefoedd............... 236 Credu heb Ddeall ... ......... 236 Gwelliaut Da dros ychydig Aniser oddi- wrth Fyddardod .............. 236 " O Blentyn Dedwydd!" ......... 236 Gronicl Cenadol y Methodistiaid Calfin* aidd Cymreig. Lljthyr oddiwrth y Parch. G. Hughes 237 Taith i Eyndiar..................237 Shangpoong ..................240 Derbyniadau tuag at y Genadaeth......240 TREFFYNNON: R M. EVANS & SON. JUNE, 1884.