Skip to main content

PRIS PEDAIR CEINIOG. Bhifyn 643.] [Llyfr LIV. GYLCHGRAWNMISOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD. MAT, 1884. <öX>nnti)i>st3t?* Traethodau. Tu dal. Bywyd jrr Hwn a fu Farw. Gan y Parch. Samuel Jones, Peuarth, Caer- dydd........................161 Cadw y Tân ar yr Allor bob amser i (ìynueu. Gan y Pareh. John Williams, Colwyn .. ...............164 Y Gwiriouedd yn yr Iesu ... ../167 Adroddiadau ac Àdgofion Addysgiadol. HüNANGOFIANT RíIYS LF.WIS, GWEINIDOG Bethhl. Y Drydedd Ran— PennodV. Yr Herwheliwr.........169 Fr Dwyrain. Pennod VI.— 0 Jerusalem i Nazareth ............ ......175 Eghcriadau a Gwcrsi Ysgrythyrol. Llyfr Genesis a Llyfr y Dadguddiad ... 178 Luc xv. 17..................... 178 Bhuteiniaid v. 14 ........ -...... 179 Rhuteiuiaid xiii. 10............ -... 179 Darlleniadau Deiholcdig. Moses yn ymweled â'i Frodyr...... DuU a Gwedd Pregethwr... ...... Ienenctyd a Henaiut Crefyddol ... Crebwyìl a Barddoniaeth......... Geiriau Doethineb ............ Barddoìiiaeth. " Gwnewch hyn er Coffa am Danaf " Pwy a ŵyr na welaf Wawr ? ... ... Y Cristion a'r Dwfr Bywiol ...... Adolygiad y Wasg. Y Geninen 179 180 180 1S1 1S2 182 182 183 133 Bwrdd y Golygydd. Ta dal. Brodyr yr Arglwydd Iesu......... 184 Brodyr ein Harglwydd Iesu—Pwy oedd- ynt?........................184 Marwolaeth Duc Albany...........186 Cofnodiadau mewn cysylltiad â Method- istiaeth. Cymdeithasfa Beaumaris............ 186 Ffestiniog —Cymanfa y Pasc......... 191 Marwolaeth Mr. W. Ll. Jones, Henllan, Lleyn ..................... 191 Marwolaeth y Parch. Peter Jones, Bir- kenhead...... ............. 192 Syniudiadau Gweinidogaethol ...... 192 fiywgraj/iaeth. Mr. Wi'diam Hughes, Gilfach, Roewen 192 Mrs. Sarah Jones, Chirk Bank ......194 Amrywiacthau. EglwysynyTŷ............... Arweiniad Dwyfol ............ Cjrd-ysbrj-doliaeth yr un bregeth ddau Bregethwr ............ Tuchanwyr Crefyddol ......... Llibindod Ysbryd ............ Beth i'w wneyd â Phechod ? ...... Trosedd Eglẁj'syddol ......... 195 195 196 196 196 196 196 Gronicl Ccnadol y Methodistiaid Calfin- aidd Cymreig. Dosbarth Cherra— Llythyr oddiwrth ü I^anbin ......196 Taith i Ddyffryuoedd Jaintia. Gan y Parch. John Jones ............193 Derbyniadau tuag at y Genadaeth......200 TREFFYNNON: P. M. EYANS & SON. 'MAY, 1884.