Skip to main content

PRIS PEDAIR CEINIOG. Rhifyn 642.] [Llyfr LIV. Y DRYSORFA: NEU GYLOHGBAWNMISOLT METH0DÎ8TIAID CALFINAIDD. EBRILL, 1884. ergnnto öatatí* Traethodau. Tu dal. Y Blwch Enaint. Gan y Parch. Evan Davies, Trefriw ............... YBabaeth. GanAlexis. Pennod III. - Yr Otferen (Ail Ran) ............ Y Cyfarfodydd Darllen. Gan y Parch. R. Eames Williams, Glàn Adda, Ban- gor ........................ 121 125 129 Tu dal. ... 148 .. 148 ... 149 Adroddiadau ac Adgofion Addysgiadol. HUNANGOFIANT RHTS LEWIS, GWEINIDOG Bethel. Y Drydedd Ran— Pennod IV. Cynghor y Glanhäwr Cloc- iau ...................132 Y Marsiandwr Di-Dduw............137 í'r Dwyrain. Pennod V.—Jerusalem... 1?8 Egluriadau a Owersi Ysgrythyrol. Achau y Cronicl ............ Genesis viii. 22...... ....... Genesis xlv. 6 .............. Genesis xxxi. 40 ............ Jeiemiah xxxvi. 30............ Pregethwr vii. 8.............. ... 140 ... 143 ... 143 ... 143 ... 143 ... 144 DarlUniadau Detholedig. Cymysgiad Byd ac Eglwys ...... Cyflawnder yr Amser ......... Llesoldeb Cystuddiau Geiriau Doethineb ........... ... 145 ... 145 .. 145 ... 146 Barddoniaeth. Bwrdd y Golygydd. Calfaria, neu Lle y Benglog ...... Yr Adgyfodiad gan J. E., Llundain Yr Adgyfodiad............... Adolygiad y Wasg. Pregethau gan y Parch. J. Thomas, D.D., Liverpool ...............149 Pwlpud Cymraeg City Road, gan Jolm Evans, Eglwysbach ..........151 Cofnodiadau inewn cysylltiad â Method- istiaeth. Agoriad Capel Newsham Park, Liverpool 152 Agoriad Capel y Groeslwyd .........153 Dirwest yn Arfon ..............153 Symudiad Gweinidogaethol .........153 Y Parch. Richard Owen, Penmaenmawr 153 Arglwydd Raglaw Sir Fôn .........153 Cynnorthwyo y Gweiniaid .........154 Amryioiaethau. Gweled yr Efengyl ......... Athrawiaeth Etholedigaeth .., 156 156 Gweddi at Waith y Cysegr .........146 Pennillion Coffadwriaethol anPfy Chwaer (Mrs. Martha Jones, Caergybi).......147 Yr Ysbryd Glàn a'i Waith .........147 Oronicl Ccnadol y Methodistiaid Oalfin- aidd Cymrcig. Taith i Jaintia. Gan y Parch. John Roberts .....................156 Dosbarth Shangpoong— Llythyr oddìwrth y Parch. Robert Evans.....................158 Llydaw— Llythyr oddiwrth y Parch. W. Jenkyn Jones ......... ... 159 Derbyniadau tuag at y Genadaeth.....160 TREFFYNNON: P. M. EVANS & SON. APRIL, 1884.