Skip to main content

PRIS PEDAIR CEINIOG. lìhifyn 641.] [Llyfr LIV. Y DRY80RFA: GYLCHGRAWNMISOL Y METH0DI8TIAID CALFINAIDD, MAWRTH, 1884. tfBimto9*tẃ* Traethodau. Tu dal. Cyfranu. Gan y Parch. T. Levi, Aber- ystwyth ..... .............. 81 Yr Addoliad Cyhoeddus yn yr Eglwysi Boreuol. Gau y Parch. Griítìth Ellis, M.A, Bootle.................. 84 Y Babaeth. GanAlexis. Pennod II. — YrOflereu ................. 88 Y Gwahaniaeth rhwng Dyn yn ymddwyn at yr Ysbrydol jhagor y Naturiol. Gau y Parch. D. Williams, Machyn- lleth*... ... ... Ui V........... 93 Adgofionttc Adroddtàdau Addysgiadol. HüNANGOFIANT RHYS LEWIS, GWEINIDOG Bethel. Y" Drydedd Rau— Pennod" III. Y Meistr a'r Gwas... 97 frDwyrain. Pennod IV,—Jerusalem... 103 Darlleniadau Dctholedig. Gweddi'o am yr Ysbryd yn yr Ysbryd... 106 Caru Crist..................... 106 Cariad 'yn Oeri............... 106 Geiriau Doethineb ............... 106 Bwrdd y Golygydd. Sylwadau Eglurhäol ar Rhufeiniaid vi. Yr Adgyfodiad.................. Cloffi rhwng Dau Fedd ,vl........... 107 108 108 Pregethau Parry, D.D. Adolygiad y y Diweddar Wasg. Barch. John 109 C'ofjwdiadau meion cysylltiad â Method- istiaeth. Tudal. Cyfarfod Coffadwriaethol Agoriad Capel Jewin New}rdd ...............111 Marwolaeth Mr. Thomas Jehu, Llanfair Careinion....................112 Marwolaeth y Parch. Robert Thomas, Garston.............,.......112 Materion Agoriadol Cyfarfod Misol Gor- llewin Meirionydd...............112 Profedigaeth Chwerw i Weinidog......113 Sir yn talu ei Dyled...............113 A mrywincthau. Ymchwydd Dyuion Bychain....... 114 Dwy Ffordd i Drin y Gair .........114 Ariân a Gweddi............... . 114 Breuddwydio ..................114 Ymostwng i Ewyllys yr Arglwydd ... 114 Oronicl Cenadol y Methodistiaid Calfin- aidd Cymreig. Hanes Taith i Ryndiar. Gan y Parch. T. Jerman Jonès............ ... 115 Dosbarth Mawphlang— Adroddiad U Ngorsing......... ... 117 Llydaw— Saith Mis yn Finistere ......118 Llythyr oddÌAvrth y Parch. W. Jenkyn Joues .............., ... 120 Casgliad Cenadol y Plant............120 Derbyniadau tuag at y Genadaeth.....120 TREFFYNNON: P. M. EVANS & SON. MARCH, 1884.