Skip to main content

PRIS PEDAIR CEINIOG. Bhifyn 639.] [Lìyfr LIV. Y DRY8 NEU GYLCHÖRAWN MISOL Y METHODISTÍAID CALFINAÍDD. IONAWR, 1884. Traethodau. Tu dal. Yr Eneiniad. Gan y Parch. John Hughes, D.D., Liverpool ........ 1 Yr Areithiwr a'r Pregethwr. Gan Frawd Yn Win.sconsin ............... ò' Aberth ac Ufudd-dod. Gan J. Puleston Jones, Bala, yn awr yn Glasgow...... 8 Adgofion ac Adroddiadau Addysgiadol. Sylwedd y Cynghor ar Ordeiniad y di- weddar Dr. W. Rees ............10 HüXANGOFIANT RHYS LEWIS, GWEINIDOG Bethel. Y Drydedd Ran— Pennod I. Dirywiad a Drychiolaeth ... 13 Llythyr Ymadawol y Parch. Robert Owen, Rhyl........................19 I'r Dwyrain. Pennod III.—I Jerusalem 20 Egluriadau a Gwcrsi Ysgrythyrol. Gweledigaeth y Dyfroedd Sanctaidd.— Ezeciel xlvii. 1—12..............23 Barddoniaeth. Cyfieithiad o Emyn Iarlles Huutingdon 24 Trefn Iachawdwriaeth ....., ......25 Adolygiad y Wasg. The Sunday Schools of Wales.........25 Pregeth Angladdol Dr. William Rees (Gwily*ii Iliraethog) ............25 Fferylliaeth Pethau Cyffredin........25 Gleanings for Bible Readers ... ... ... 26 Cofnodiadau incwn cysylltìad â Method- istiaeth. Cyradeithasfa Corwen..............26 Tu dal. Yr Arholiad Cymanfäol am 1881 ......31 Marwolaeth y Parch. Robert Owen, Rhyl 31 Marwolaeth y Parch. Humphrey Wil- liams, Ffestiniog .............31 Marwolaeth y Parch. Thomas Francis, Wrexham.....................31 Bywgraffimth. Mrs. Roberts, Brondderwen, gerllaw Rhuthyn .....................31 Miss Janet Jones, Coedtalog Parc, ger- llawy Bala ..................33 Amrywiacthau. Y Ci a'r Cyfarfod Eglwysig Te Gwyrdd............ Gweddi y Publicau ....... Luther fel Pregethwr....... Esgob Rhyddfrydig ....... Annibyniàeth Diwydrwydd Hau yn Brin......... >.. . Dannedd Newyddion...... 35 35 Zh 30 B6 30 So 86 Cronicl Ccnadol y Methodistiaid Calfin- aidd Cymrcig. Llydaw— Llythyr oddiwrth y Parch. W. Jenkyn Jones .....................36 Dosbarth Shillong— Llythyr oddiwrth y Parch. T. Jerman Jones .....................38 Dobarth Jiwai— IJj-thyr oddiwrth y Parch. John Jones 39 Ymadawiad y Parch. John Thomas ... 40 Derbyniadau tuag at y Genadaeth......40 TREFFYNNON: P. M. EVANS & SON. JANUAM'". 1H.M4.