Skip to main content

II'- GYLOHGRAWN MISOL Y METHODISTIAID CALFTNAIDD. |f| I : \ | í' RHAGFYE, 1883. Traeíhodau, Tu dal. Duw yn y Cnawd. Gan y Parch. James D. Symmons ... ... ... ... .... ... 441 Mabwysiad. Gan y Parcb, Jonathan Jones, Dinbych ... ... ,,, .... ... 440 Adgofion ac Adroddiadau Âddysgiadol. HunangomantEhts Lewis, Gweinidoö Bethel, Yr Ail San— Penuod XII. Marwnad Ryddieithiol.. 450 I*r Dwyrain. Pennod III. —-0 Cairo î Jerusalem ... ... ... ... ... ... 454 Âdgoíìon am y Carneddi, Bethesda. Pemiod III, .. ... ... ... ,.....457 Egluriadau a G-werd Ysgryíhyrol. II... 460 . ... 461 Prophwydi y Testament Neẁydd. Diarel.ion xvi. 16 ... .,..... Bwrdd y Golygydd. Marwolaeth y Parch. Dr. William Rees 4J2 Cymdeithas Genadol Gartrefol Gogledd Cymru ........, ... ......... 462 Yswiriant Capelau .......... ......462 Midod ac Asynod .„ ........, ... 462 Y Llythyr-god a Chìudiad y Ddwy DlîY- SOEFA ... ,,«............ ... 463 Adolygiad y Wasg. Handboohs of Bible Classes.........463 Lessons on the Life of Jesus.........463 Presbyterianism..................463 T: dal. hool 464 ... 464 ... 464 464 464 Ger- 464 466 ... 46Ü The New Handboolc of Sunday-Sí Addresses ... ... ... ... .. The Authority of Scripture ... .. Cleopatra's Needle ........, ». Assyrian Life and History ... -. Luther's Table Talk......... ... Martin Luther, the Reformer of many ... ,,. ... ... ... ,. Y Gyfres Wìeidycldoì ........, Caneuon Cadvan .. ... ... .. Cofiwdiadau mewn cysyttiiad â Metliod* istiaeth. Cymdeìthasfa y Bontfaen, Dwyrain Mor- ganwg ,,.......... .........466 Marwolaeth y Parch. David Morgan, Yspytty Fstwyth ... .... ... ,,. ... 470 Pembrohe Dock. Ail-agoriad y Capel... 470 Croräcl Ccnadol y MethodÄstiaid Calfiìi- aidd Cym/r&ig. Dosbarth Jiwai— I Llythyr oddiwrth yParch. Eabert Evans 470 j Dosbarth Mawphlang— i Llythyr oddiwrth y Parch. Dr. Grîf- fìths........................471 Llydaw— Llythyr oddiwrth y Parch, W. Jenkyn Jones .....................472 Teríÿn Blwyddyn Ârianol y Genadaeth 474 Y Casgliad Cenadol...............474 Derbyniadau tuag at y Genadaeth... ... 474 TREFFYNFON: P. M. EYANS & SON. DECEMBER, 1883.