Skip to main content

PRIS PEDAIR CEINIOG. Rhijyn 637.] [Llyfr LIII. GYLCHGBAWNMISOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD. TACHWEDD, 1883. Tractìwdau, Tu dal. Dnwinyddiaeth a Moesddysg. Gan y Parc'h. W, Thomas, Dyffryn Ardudwy 401 Ein Llysoedd Eglwysig. Y Gymanfa Gyffredinol. Gan y Parch. J. Eiddon Jones, Llanrug ............ ... 404 Tystion Iesu Grist ...............405 Adgofion ac Adroddiadau Addysgiadol. HüìN-ai-tgofiantRhts Lewis, Gweinidog Bethel. Yr Ail Ran— Peanod XI. Adgofion Prudd a Dy- ddanol ... ... ......... 409 Adgoíion ain y Carneddi, Bethesda. Llythyr II.................414 Egluriadau a Gwersi Ysgrythyrol Prophwydi y Testament Newydd—1 Cor- inthia'id xii. 28; Ephesiaid ii. 20; Epnesiaidiv. 11, 12 ............418 Rhufeiniaid vii. 18, 23 ............420 Darlleniadau Datholedig. Yr Enw Cristionogion ............420 Pregethu yn Eglur ..............421 John Evans, Llwynffortun ........421 Anghen ein Gwlad, a Chymdeithas Dir- west........... ,...........421 Arwirebau.....................422 Barddoniaeth. Crist ger bron Pilat...... ........423 Preswyliad Ysbrydol Duw .........423 Bwrdd y Golygydd. Pedwar-canmlwyddiad Luther ......424 Deon Bangor ac Yfed Tê .. .........424 Mulod ac Asynod .............425 Adolygiad y Wasg. Hanes yr Athrawiaeth Gristionogol ... 425 Gwaith Barddonol y Parch. Rowland Williams (Swfa Môn) .........426 Briwsion Duwinvddol .......„ ... 427 Cofnodiadau mewn cysylltiad â Metliod- istiaeth. Tu dal. Marwolaeth y Parch. W. M. Evans, Australia..................428 Penarth, gerllaw Caerdydd ........428 Tysteb i'r Parch. Peter Ellis, Penybryn, Rhiwabon ..................428 Byiograjjìacth. Y Diweddar Barch. William Jones, Abertawe.................. 429 Mr. David Parry, Tai Newyddion......430 Amrywiaethau. Ein Cyfrifoldeb.............. Daear a Nefoedd ........... Gwyliadwriaeth........... CofDrwg ................ Hen Negro Cristionogol....... Ennill Eneidiau.............. Beirniadaeth ............. Yr Amen ...... .......... Canol y Bregeth ........... Cronicl Cenadol y Methodistiaid Calfin aidd Cymreig. Dosbarth Shillong— Lythyr oddiwrth y Parch. T. Jerman Jones....... ............ Dosbarth Mawphlang— Llythyr oddiwrth y Parch. Dr. Grif- fìths ..................... Dosbarth Shangpoong— Llythyr oddiwrth y Parch. R. Evans 437 Llydaw— Llythyr oddiwrth y Parch. W. Jenkyn Jones ....................438 Ordeiniad Mr. John Thomas fel Cenadwr i Khasia .................440 Trefn Blwyddyn Arianol y Genadaeth... 440 Casgliad Cenadol y Plant .......440 Y Casgliad Cenadol...............440 Derbyniadau tuag at y Oenadaeth.....440 433 433 433 433 433 433 434 484 434 434 436 TREFFYNNOX: P. M. EYANS & SON. N O VE M B B R. 1883.