Skip to main content

PRIS PEDAIR CEiNIOG. Rhifyn 63 6.] [Llyfr LIII. GYLÖHGEAWN MISOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD. HYDEEF, 1883. Traethodau. Tu dal. ■ i Rhyfel y Saint. Gan y Parch. John !; Ẅiiliams, Llanerchymedd.........361 Undeb Crediuwyr â Christ. Gan y Pareh, William Ryle Daries, Arfon ... S66 Adgofion ac Adroddiadau Addysgiadol. HUNANGOFIàNTRHYS LEWIS, GWEINIDOG Bethel. Yr Áil Ran— PennodX. Bob ...............370 I'r Dwyrain— Pennod II. Cairo a'r Pyramidiau ... 375 Adgoíìon am y Carneddi, Bethesda. Pennod I............. ... ... 879 Barddoniaeth. FyMhrofiad ............ ... .„382 Angiirediniaeth ... ..... ... ... ... 382 Bwyd a Bwytäwyr ......... ......882 Adolygiad y Wasg. History of Prote-tant Nonconformity in Wales .....................882 Cofiant a Gweithian y Parch. Robert Ellis, Ysgoldý, Arfon............883 Cofnodiadau m&um cysylltiad â Method- istiaeûu C^mdeithasfa y Dinas, Sir Benfro......884 Cymdeithasfa Bangor ............388 Ta dal. Cofgolofn Daniel Rowlands, Llangeitho 394 Capel y Groesìwyd ...............395 öwemaffield, gerllaw yr Wyddgrug ... 395 Sefydliadau a Syraudiadau Gweinidogion 395 Croesawiad y Parch. David Saunders yn Colorado......... ............396 Marwolaethau Gweinidogion.......„ 396 Amrywiaethau. , Swyddogion Eglwysig i gadw'Cyfrinach 396 '; Addt'wynder Rowìands, Llangeitho ... 396 j Chwain Cymdeithas...............397 I Yr Ysbardunau Arian ............397 | Y Gŵr Boneddig a'r Talu...... ... 397 Oronicl Oenadol y Meihodistiaid Oalfin- aidd Cymreig, Dosbarth Mawphlang— Llythyr oddiwrth y Parch. Dr. Grìf- fiths ..........„ .........397 Dosbarth Jiwai— Llythyr oddiwrth y Parch. John Jones 398 Dosbarth Shillong— Rhanau o Lythyr oddiwrtù y Parch. T. Jerman Jones ............399 Cyfnewidiad yn Nherfyn Blwyddyn Ar- ianol y Genadaeth... .„ .........400 Y Casgliad Cenadol...............400 Casgliad Cenadol y Plant ... ......400 Derbyniadau tuag at y Genadaeth... ,,. 400 TREFFYNNON: P. M. EYANS & SON. OOTOBER, 1883.