Skip to main content

PRIS PEDAIR* CEINIOG. BUfyn 633/ [Llyfr LIII. GYLCHGRAWNMISOLY METHODISTIAID CALFINAIDD. G-ORPHENAF, 1883. Tracthodau. Tu dal. Dìljm Cyfiawnder a Thrugaredd ... ... 241 Pregeth Goffadwriaethol am y diweddar Edward Peters, Ysw., Caeiileon. Gan y Parch. J. P. Davies, M.A., Caerlleon 247 Gweddi yn ei Pherthynas â Phethan Tymmorol ................ 251 Aägofioîi ac Adroddiadau Addysgiadol. IIunangoeiantRhys Lewis, Gweinidog Bethel. Yr Ail Ran— Pennod VII. Gwawr ............254 Taith ar Draws Cyfandir America. II „ 258 Darllcniada u Detholedig. Effeithiclrwydd Cariad Cristionogol ... 259 Awdurdod yr Iawn............... 260 Y Ddau Dŷ yn y diwedd............ 260 Ymadroddion y Doethion ......... 260 Barddoniaeth. Pennillion Coffadwriaethol .........261 Gweddi ...... ...............262 Adolygiad y Wasg. Cofiant a Phigion o Bregethau y Parch. Michael Roberts, Pwlîheli...... ... 262 Testament y Miloedd ............263 Testament Newydd Diwygiedig ......263 Gemau Duwinyddol...............264 Dros Gyfanfor a Chyfandir .........264 Cofìiodiadau incwn cysylltiad â Mcthod- ■istiacth. Tu dal. Y Gymanfa Gyffredinol...........265 Cymdeithasfa Llanddeusant, Sir Gaer- fyrddin ... :................271 Marwolaeth y Parch. William Herbert, Cysegr, Arfon.............. ...273 Y Sabbath a Chanu Cystadleuol ......273 BywgraJ/iacth. Mr. Thoinas Ellis, Plas Mawr, Swydd Flint ..................273 Mr. Robert Thomas, Rhosllanerchrugog 274 Mr. W. F. Williams, Llanerchjrmedd ... 276 Amrywiaethau. Llafar yr Olwynion........ Diolchiadau .. ,........ Bod yn Gysurus ........ Cyfoeth Mawr yn Ddiwerth .., Yr Anifail.............. Nid yr Un .,, ... .. ....., Ammheus ............... Y Baich ar y Cefn ........, 277 277 277 277 277 277 277 278 Cronicl Cenadol y Methodistiaid Calfin- aidd Cymreig. Llydaw— Ymweliad Groignec â Rhanau o Mor- bihan ...... ...............278 Bryniau Khasia— Llythyr oddiwrth y Parch. T. Jerman Jones....................279 Terfyu Blwyddyn Arianol y Genadaeth 280 Derbyniadau tuag at y Genadaeth......2S0 TEEFFYNNON: P. M. EVANS & SON. JULY, 18B3.