Skip to main content

{•sns^^aasssaaBMSSHHiSBESBras&SHBaBcs PRiS PEDAIR CEINIOG. Bhifyn 632. [Llyfr LIII. GYLöHORAVVx^MISOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD. MEHKFIN, 1883. Traethodau. Tu daî. Penarglwyddiaeth yr- Ysbryd, ac Ar- wydrìion yr Auiserau. Gan y Parch. John Evans, Abermeurig. II.......201 Cynnydd y Cyfunde.b a Chynnydd y Boíilogaetn. < ían Weinidog......206 Gras dan y Gyffelybiàeth o Halen. Gan y Parch. Owen Jbnes, Llandudno ... 210 Adgofion ac Adroddiadau Addysgiadol. HüNANGOFIANT ílHYS LP.WIS, GWEINIDOG Brthel. Yr viì Ran— Pennod VI. Abe] Hughes........213 Adgof am Gyfarfod Ysgolion Edeyrnion yr Hanner Canrif' Diweddaf . 217 Dechreuad a Chynnydd Methodistiaeth yn y Waenfawr, Arfon. II.......220 Egluriadau a Owersi Ysgrythyrol. "Tffy Nhad"..................221 Barddoniaeth. "Llais yr Iesu".................226 Ceínì'or Cariad ............... ... 227 Bwrdd y Golygydd. Yswiriant Capelau ...............227 Tu dal. Metbodistiaeth Galfinaidd yn Patagonia 228 Cymynroddion Haelionus .........228 Cofnodiadau mewn cysylltiad â Method- istiaeth, Cymdeithasfa Llanfyllin .........229 Mar*olaeth y Parch. Williara Jones, Llanberis..... ... . ... 236 Marwolaeth Mr. Ioan Jones, Rhuthyn 2'6 Cvrnvdoaraeth Ddirwestol ... ......237 A mrywi'iethau. Yr Ysgolfeistr Meddw ........ . .. 237 Gwers gan y Sugnedydd...... .. . ... 237 Lleoedd Tröedigaethau ........ . ... 237 Canu Cysegredig ... ....... . ... 237 Dysgyblaeth ............. . ... 238 Y Cenadon yn yr India ........ . ... 238 Ymestyn at Berffeithrwydd ..... . ... 238 Cronicl Ccnadol y Mcthodistiaid Calfin- aidd Cymreig. Henaduriaeth Shillong— Gan y Parch. T. Jerman Jones......238 Dosbarth Shangpoong— Llythyr oddiwrth y Parch. R. Evans 239 Yr Adroddiad Blynỳddol............240 Derbyniadau at y Genadaeth.........240 TEEFFYNNON: P. M. EYANS & SON.