Skip to main content

PRiS PEDAIR ceiniog. RHfyn 630.] [Llyfr LIII. G\LCHGRAWN MISOL Y METHODISTIAID OALFINAÍDD. EBRILL, 1883. Traethodau. Tu dal. Penarglwyddiaeth yr Ysbryd, ac Ar- wyddion yr Araserau. Gan y Pareh. John Evans, Abernieurig ... ... " 121 Marwolaeth y Saint: Pregeth angladd- ol y diweddar Mr. Thomas Foullces Roberts, ü. H., Llanidioes, Gan y Pareli. N. Cynhafal Jones ..... ... 127 Cynnydd y Cyfundeb a Chyrmydd y Boblogaeth. Gan Weinidog. ... 130 Y Weinidooraetli. Gan Timotlieus— II. "Methiant"........ ......132 Adgofion ac Adr dait  d'î ".■),' :<! 1. HüNANUOFIANTpaiYS IjF.WlS, GWEINIDOft Bethel Yr k.\\ Ran — Pennod LV. Ychwaneg o Brofedig- äethau ........135 Y Dull üoreu i ddwyn y Cyfarfod Eglwysig ymlaen ... ... .. ... 140 Yehydig ^dgoûon am G-ymdeithas Cy- medroìdeb a'r Gyrudeithas Ddirwestol yn Llanuwchlyn ... ......142 Darlleniadau Deóholedig. Gwyrthiau .. .. ... . ... ... 145 Y Cyfarf'odydd Gweddiau ... ...... "146 Crisî i'W Bregethu vn Wresog...... Ì4ö Ymadroddion y Doethion ... ..... 147 Barddoniaeth. Awdl Farwnad Mr. Richard Morris, Llanarmon, Dyffryn Ceirieg ......147 Burrdd ÿ Golygydd. Cyflwr Enaid heb Gorff ............149 Tudal. Yswiriant Capelau ... ... ... ... 149 Adoh/giad y Wasg. Orian gyda'r lesu, neu Berson a Bywyd y Gwaredwr ............ .....150 Cofiuìt a Phigion o Bregethau a Llyth- yrau y Pareh John Roberts, Aber- gynolwyn ..... 151 Satan's Guile and Satan's Wiles, or, the Battlefield of Two Worlds .....152 ■i Oofnodiadau mew>< cusi/lltiad â Method- istiaeth. Cydnabod Oaredigrwydd .. ... ... 353 Symu tiad Gweiuidogaethol......... 153 Ÿr -Ulî'ywiad yn Lleyn ae Eifionydd ... 153 Wadaroo, A.ustralia............... 153 J Buwgrafjl'teth. S Y diweddar Barch. Griffith Williams, Taiysarnau .........., ... ... 153 Amrywimethau. ftweddi Mam A oes Olew yn eich Lamp ? Proffeswyr Dideimlad 157 157 157 Oronicl öenadol y Meihodistiaid Calfin- aidd Oymreig. Bryniau Jaintia—■ Dosbarth Shangpoong — Rhanau o Lyt-hyr oddiwrth y Pareh. R. Evans 158 Bryniau Khasia— Llythyr o'ddiwrth y Parch. T. Jerman Jones . ... ... ......159 Derbyniadau tuag at y Genadaeth......160 TREFFYNNON: P. M. EVANS & SON. APRTíT ÍBHÌ7