Skip to main content

&-.J~A4ìMlìẁ***sXX**^X-i. L-7% PRIS PEDAIR CE!N!OG, Ehifyn 629.] [Llyfr LIII. I ] GYLOHGRAWN MISOL Y METHODISTÍAID CALFINAIDD. MAWíiTH, 188 d. Traethodau. Tu dal. Edifeirwch. Gan y Parch, Llewelyn Edwards, M. A , Ardwyn, Aberys- twyth ........ ......... ... 81 Y Drysorfa Gynnorthwyol. Gan y Parch, Evan Roberts, Caernarfon. Sylwadau chwanegol ,,. ,,. ... ... ,,, ... 84 Ein Llysoedd Eglwysig. III. Pwy sydd i fyned i'r Gyindeithasfa. Gan y Parch. J. Eiddon Jones, Llanrug ... 87 Dyn ... ,.. ... ... ,,. ... ,. ... 89 Adgofion ac Adroddiadau Addysgiadol'. HünangofiantRhys Lewis, Gwbinidog Bethel. Yr Ail Ran— Pennod III. Dydd y Brofedigaeth .. 91 Y Duil Goreu i ddwyn y Oyfarfod Eglwysig ymlaen ... "... "... "... ... 97 Ein Plant a'r Iaith Saesoneg........ 99 Bywiol yw Gair Duw a Nertbol...... 101 Taith ar Draẃs Cyi i ' , rica. Pen- nod I.................. ... 102 Egluriadau a tìioersi Ysgrythyról, Ysbrydolíad Efengylau Marc a Luc ... 103 Genesis xiii. 8, 9 ... ... ... .... ,.,104 Barddoniaeih. Y Perorin ar Ben ei Daith Swper yr Arglwydd ... ..... Bara ... ... ......... ., 108 106 107 Cofiodiadau mewn cysylltiad â Method- istîaeth. Y Boneddwr Haelionus o Landinam ,,., 107 Capol Tan y Groes, Dehau Aberteiíì ,., 107 Capel Mynydd y Fíiínt ... ... ... ...108 Ta dal. ¥ Parch. Humphrey Williams, Ffestin iog ...... ... .. -.. ... -,. ... 108 Marwolaeth y Parcb. Joseph Hugiies, Gwemymynydd, Sir Ffrmt... ... ... iöS Marwolaeth Mr. T. F. Roberts, Dolenog, Llanidloes ... ... ... ... ... :.. 108 Marwolaeth Mr. David H. Saunders, Abertawe .. ... .. .. ... ... ... 109 Crdymdeimlad â Syr Watldn Williams Ẅynn.................. ... 109 Yr Eelwys Gymreig yn Wallaroo, Aus- tralia ... ....:. ... ... .'.. ... 109 Bywgraffiaeth. Y diweddar Barch. John Rìchards, Llech- ryd, Aberteiü......... .........110 Mrs. Davies, Penlan, Tregaron .., ... 113 Amrywiaethau. Dysgu oddiwrth Golled ... ... ... ... 115 Yr Hen V- > yr .. ... ... ... ... 115 Rhyddid a Rhaid ........, ... ... 115 DaỲid Erans, Aberaeron.......,. , 116 Presbyteriad o'r lawn Ryw ... ... ... 116 Gronicl Omadol y Methodistiaid Galfm- aidd öymreig. Shangpooug „, ... ... ... ... ... 116 Mawphlang— " Rhan o Lythyr oddiwrtb y Parch. Dr. Griffiths ... ... ... .,.......118 Jiwai ......... ... ... ... ... ... 118 Dosbarth Ehadsawphrah— Llythyr oddiwrth y Parch. G, Hughes 119 Llydaw ... ... ... ... ... ..." ... 120 Sabboth Cenadol y Plant,.. ,........120 At y Trysoryddion Sirol ... .,.......120 Derbyniadau tuag at y Genadaeth... ... 120 TEEFFYNNON; P. M. EVANS & SON. MARCIÍ, 1883.