Skip to main content

PRIS PEDAIR CEINIOG. Ehifyn 628.] [Llyfr LIII. GYLCHGRAWNMISOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD. CHWEFROR, 1883. Tracthodau. Tu dal. Y Drysorfa Gynnorthwyol. Gan y Parch. Evan Roberts, Caernarfon ... .,, ... 41 Y Weínidogaeth. Gan Timotheus— I. "Bugèilio" ... ,,-, ... ... ......43 Ein Llysoedd Eglwysig. II. Pwyllgorau y Gymdeithasfa. Gan y Parch. J. I Coýnodiadau Eiddon Jones, Llaurug............46 | Ithodio yn Ngoleuni yr Arglwydd. Gan y Parch. itichard Herbert, Bettalehem, Sir Fynwy.....................49 | Adolygiad y Wasg. Tu dal. | Barddoniaeth Grefyddol ............66 i Traethodau Bywgraffyddol — Syr Hugh I Owen.....................68 | Cyfaill y Claf a'r Adfydus............69 newn cysylltiad â Method- istiaeth. Adgofion ac Adroddiadau Addysgiadol. Htjnangofiant Rhys Lewis, Gweinidog Bethel. Yr Ail Itan— Pennodll. Deehreuad Gofidiau......53 Cynghor ar Ddertayniad Blaenoríaid ... 58 Darllcniadau Dcthoîedig. Llewyrch y Gogoniant............ 62 Duw'yn cyhoeddi ei Foildlonrwydd yn ei Fab .......................63 Gweddio mewn Ffydd ....., ......63 Crist yn Fachni'ydd ...............64 ŷmadroddion y Doethion ... ,., ......64 Barddoniaeth. Yr lesu yn yr Ardd ...............64 Peunillion Cân............... ... 65 ì Cjrnideithasfa y Phyl,.. ........ I Symudiad Gweinidog......... . ! Yr Arholiad Cymdeithasfäol ..... H Bettws y Coed ... ........... | Cymry Speunymoor ............... Bywgraŷîacth. i Y diweddar Barch. John Richards, Llech- rjrd, Ataerteifi....., ... ......... Ariirywiaeth.au. \ Dim Adeiíadaeth... ............... | Tri Dostaarth .................. ; Esgus dros taeidio Codi yu Fore | Lleíhâd Ymyfed.............. Bwrdd y Golygydcl. 69 72 72 72 73 73 76 76 76 76 Yswiriant Capeli... "NaatoDuw" ... J Cronicl Cenadol y Methodistitid Calfin- aicld Cymreig. ; Llythyr oddiwrth y Parch. T. Jerman Jones ... ,....................76 Taith trwy y Rhan Ddwyreiniol o KIiasia 77 | Cydnabyddiaeth o Roddion .........80 I Y Casgliad Cenadol ...............80 i Derbyniadau tuag at y Genadaeth......80 TREFFYNNON: P. M. EYANS & SON. FEBRUARY, 1883.