Skip to main content

PRIS PEDAIR CEINIOG. BUfyn 627.] [Llyfr LIII. Y DRYSORFA: GYLÖHGRAWN MISOL Y METHODISTÍATD CALFINAÍDD. IONAWR, 1883. arpnitU)g0ta&» /\ í Traetkod.hu. Tudal. J Parch. I Gras ar Gyfer Deddf. Gan William Powell, Penfro........... 1 Ebenezer : neu Ddiwedd ün Plwyddyn a Dechre y Lìall. Gan y Parch. Thoinas Rees, Merthyr Tydfil ... .. 5 Ein Llysoedd Eglwysig. I. Y Gymdeith- asfa. Gan y Parch. J. Eiddon Jones, Llanrng ...... ... ............ 8 Adgofion ac Adroddiadau Addysgiadol. HunangofiantRhys Lewis, Gweinidog BetheIì, * Yr Ail Ran— Pennod L. Wil Bryan ............11 Anghymedroldeb.................15 Holiadau am Aberth Crist a'r íawn ... 20 Egluriadau a Ouuersi Ysgrythyrol. Yr Ysgrifeuyddion ..............'. 20 Jobxlii. 10............... ......21 •Rhufeiniaid tìü. 15 ...............21 Barddoniaeth. Cariad Crist at ei Bobl ............-22 Pa ragoriaeth yr ydych chwi yn ei ithur?" 22 Bwrdd y Oolygydd. Trôedigaeth hynod Anffyddiwr yn Ffrainc 23 Yswiriant Meddiannau y Methodistiaid Calfinaidd fel Cyfundeb............24 Swper yr Afglwydd......... ... ... 25 Adolygiad y Wasg. Pregethau y Diwaddar Barch. Edward Morgan, Dyffryn ... ... ...... ... 25 The Worship of St. Wenefride .. Hand-Books for Bible Classes— Tbe Book of Genesis ...... The Reformation ... ... ... Tu dal. ... 27 29 29 Cofiiodiadau mewn cysylltiad â Method- istiaeth. Cymdeithasfa y Rhyl..............30 Y Parch. D. C. Davies, M.A..........33 Sefydliadau a Symudiádau Gweinidogion 33 Y Canmlwyddiad yn Liverpool ......33 Croniclau Haelioni...............34 Marwolaeth y Parch. Robert Roberts, Dolanog, Trefaldwyn Isaf ........34 Wythnos y Gweddiau..............34 Bywgraffiaeth. Mr. John Williams, Siloam, Llanfrothen 34 Amrywiaethau. Cynghorion i Rieni ............ ej<, 35 Byw ar Awyr...................35 Crefydd heb attal y Tafod ........36 Beth a roddaf fì ? •...............36 Gronicl Cenadol y Methodistiaid Calfin aidd Cymreig. Llydaw— Llythyr oddiwrth y Parch. W. Jenkyn Jones .....................! Rhanau o Adroddiad M. Groignec ... í Bryniau Khasia a Jaintia— Taith trwy y Rhan Ddwyreiniol o Khasia—Llythyr oddiwrth y Parch. John Roberts ............ ... ! Derbyniadau tuag at y Genadaeth......• TREFÍTNNON: P. M. EYANS & SON.