Skip to main content

Y DRYSORFA. flHlF. Lli.] EBRILL, 1835. [Llyfr v. NEWYDDION DA, Sef, Pregeth Mr. Walter Cradoc ar Marc xvi. 15. *'Ac efe a ddywedodd wrthynt, Ewch i'r holl fy'd, a phregethwch yr Efengyl i bob creadur." (Parhadtudal. 36-) Gwbrs arallyw hon, os ydyw yr Efengjl y fath ' newyddion da,' y fath gennadwri o lawenydd, ynachwi a ddyleoh wrandaw llawer arni, a chwììio llawer iddi. Yr ydym oll, chwi wyddoch, wrth nattur yn awyddus i wrandaw newyddion, ac ni a wyddom gymmaint o amser a dreulir (yma yn y ddinas yn enwedigol^) i ddar- Hen y papurau dyddiol, gan yrnofyr. ar ol newyddion ; a pha faint o arian a dreulir yn y ffordd hono. Nyni a ddylem wneuthur yn llawer mwy y'nghylch y newyddion gogoneddus hyn o Efengyl lesu Grist. INid ydyw yn ddigon gwran- daw pregeth, neu ddarilen pe'n'nod un- waith neu ddwy >n ,v dydd, fel mae arfer rhai; ni wna hyny mo'n dwyn ni i ddeall dirgelion.yr Efengyl, ond mae yi> rhaid ì ni chwiüo yr Ysgrytbyrau, a chymharu pethau ysprydol à phethau ysprydol. Fei inewn newyddion daearol, os dywed dyn am oruchafiaeth un ffordd, ac un arall ar ei ol ef ffoidd arall, a'r trydydd drydedd fl'ordd, yrydych yn cymharuyrhynmaent yn ei ddywedyd, a'u Jlythyrau, a'u ne- wyddion, i gael allan y gwirionedd. Eelly chwithau a ddylech l'od yn ddyfal yn ceisio Duw, ac yn erfynei Yspryd : cymherwch ysgrythyrau y'nghyd, ed- rychwch pa heth a ddywed yr Ysgrythyr öiewn un Jle, a pha fodd mewn Jie araìl, a dyma y fforddi gael alian ddiigelwch >r Efengyl. Mae y ut'wyddion hyn yn fawrion, arn byny chwiliwch i mewn iddynt; ac niaent yn newyddion gwirioneddol, nid ffug-chwedlau ydynt a newyddion o gan- lyniad cyffredin i bob sant; am hyny bydded hyn y defnydd y dylit ti a finnau wneuthur o honi, i ddymuno ar yr Arg- lwydd ein harwain i ddyfnderoedd y dir- gelion hyny, a gosod eiu hunain i'w hastudio hwy fwy fwy ; canys pa bellaf yr awn mwyaf y deuẃn o hyd iddo, fel mewn mwyn : nid ydyw íel yn eicJi newyddion chwi, llawer gwaith mae genycli lawer iawn o newyddion; ac mewn diwrnod neu ddau maent yn diflanu yn ddim; ond yma chwi a gewch yn gyntaf y maes, wedi hyny y trysor. Mae pro- ffeswyr wedì myned yn ddiofal, maentyn arferol o ddarllen pennodau y bor'eu a'r nos, mae hyny yn ddefod ; oud mae ya rhaid i ti wneuthur ychẁàneg os myni ddeall dirgelion yr Efengyl; cymhara un bennod ac un Ysgrythyr ac un aral!, chwilia yr Ysgrythyrau, a dos at Dduw am agoryd eu meddwl. Ymdrechwch i daenu y aewyddion da hyn gymmaint ag a alloch i eraill. Y bugeiíiaid tlodion (Luc 2.) pan glywsant y newyddion am y Messiah, hwy a ad- awsant eu praidd ac a redasant i'r treí'- ydd i'w traethu hwynt. Felly, pan ad- gyfododd Crist, íe redodd Mair i ddywedyd y newyddion i'r disgybliou. Anwylyd, wedi i ni dd-yail y newyddion da hyu ni a ddylein yindrechu i'w taeuu. Bydd publ-yn prynu papurau newyddion i'w cyfeilìion, ac yn eu plygu hẄ'ynt fei llythyrau, ac yn eu haníbn o amgylch y deyrnas. tíydded i ninnau wneuthur felly gydâ'r newyddion ysprydoi hyn, í'ël y gallom eu hanfon yn mlaen. O, mi fynwn gan Dduw i ni weled y moddmae y gwledydd yn ngogledd a gorllewin Lloegr, mewn liawer o fanau, yn y tref- ydd, nid oes ganddyn gymmaint a Llyfr