Skip to main content

Y DRYSORFA. Rhif. l.] CHWEFROR, 183ô. [Llyfr v. NEWYDDION DA, Sef, Pregeih Mr. Walter Cradoc ar Marc xvi, 15. *' Ac efe a ddywedodd wrthynt, Ewch i'r holl fyd, a phregethwch jr Efengyl i bob creadur." (Parhad Yn awr mi âf yn mlaen, ì ddangos pa les a ailwn ei gaei trwy yr athrawiaeth hon, smewn ffordd o gymhwysiad, Mae amry wiol wersi neilìduol y myn- wn i chwi eu dysgu oddi yma:—• Y gyntaf yw hyn. Mai y gwirionedd hwn a ddysgais i yn awr i chwi ydyw drws yr Efengyl, y wir ddyfodfa i'r grefydd Gristionogol, y maen cyntaf, fel pe bai, yn yr adeiiadaeth Gristionogol yn y proífesiad o grefydd, yn mhroffes yr Efengyi. Mae math o grefydd a phro- ffes, ond nid ydyw wedi ei hadeiladu yn olyrEfengyl; ond os myaweh rodio yn ol yr Efengyl dysgwch y wers hon yn gyntaf, hyny yw, fod Duw yn rhoddi byw- yd ac iachawdwriaeth trwy lesu Gristi bechaduriaid, fel pechaduriaid, er eu bod yn galon galed, yn wrthgiliedig, ac yn benaf o bechaduriaid, a dim oad pech- aduriaid, hwy allantedrych ar lesu Grist ac iachawdwriaeth yn ei law i'w rhoddi ìddynt. Dyma wirionedd mae yn rhaid i ti ei wybod a'i ddysgu gan Dduw, onid ê nis gelli fyned un cam i broffes yr Efengyl; •canys, anwylyd, hyd oni wybyddoch ac oni ddysgoch hyn, chwi fyddwch fel dynion yn y tywyllwch, chwi fyddwch yn ym- balfalu am Iesu Grist, ond ni byddwch 'by'th wedi eich impio ynddo ; ni byddwch byth wedi eich uuo âChrist. Yr wyf yn dywedyd mai dyma yw y cam cyntaf mewn crefydd, sef dyall y gwirionedd hwn yn iawn, fod yr Efengyí yn dwyn newyddion da o iachawdwrìaeth i'w rhoddi i'r pechaduriaid gwaethaf; am hyny er nad wyf yn gweled dim da ynöf S o gẅbl trwy yr hyn y gallwn dderbyn tu dal. 6) newyddion da oddi wrth y ddeddf; ac er nad wyfyn gweled fy mod yn bechadur gostyngedig, fei mae y cyfryw bregethwr yn dysgu; neu yn bechadur crediniol, neu yn bechadur calon ddrylliog, fel mae pregethwr arall yn dywedyd; eto yr wyf yn dywedyd mai pechadur wyf, a phech- adur yw priodol wrthrych yr Efengyl. Chwi fyddwch yma ac acw, ac heb byth eich uno â Christ, ond byddwch fel as- gwrn i fewn ac allan hyd oni ddeuwch i hyny; canys os ewch a chymmeryd gafael ar Grist mewn unrhyw ffordd arali, ar unrhyw ystyriaeth arall, eich bod yn bechaduriaid gostyngedig, neu yn bechad- uriaid caion-ddryliiog, neu yn bechadur- iaid marweiddiol, pa mor fuan bynnag y dywed profedigaeth wrtîiych nad ydych yn ddigon gostyngedig, chwi a í'yddwch ymaith drachefn, í'e fydd yr asgwrn o'r cymmal drachefn, ac feily chwi fyddwch fel corsen yn cael ei hysgwyd gan wyht; ni byddwch byth VTedi eicii cyssylltu â Christ, Pwy bynnag sydd yn dal gafael yn Nghrist oddi ar unrhyw gymhwysderau o'i du ei hun, rhaid iddo ei ollwng ryW bryd neu gilydd. Fel er esampl, os bydd efe yn tybied fod yr Efengyl yiì cael ei chyfeirio at ddiylliedigrwydd cälon, ac y medr efe wylo dan bregeth, y fory fe all ei galon fod yn galed, ac yna efe a feddwl ei fod yn ddiafol, yr hwn ychydig o'r bìaen ydoedd yn sant. Am hyny mae llawer o Gristionogion, ar ol llawer o flyny-idoedd o broffesu crefydd, hebdeim- lo eu heneidiau wedi eu huno eriöed hyd oni ddysgodd Duw y wers hon yn iawn ac yn wirioneddol iddynt.; ond yna fe'u