Skip to main content

Pris Pedair Ceiniog. Rhifyn 626. [Llyfr LIL 5Î& Y DRYSORFA: NEU Gylchgrawn Misol Y METHODISTIAID CALFINAIDD. RHAGFYR, 1882. CYNNWYSIAD. Traethodau. Tu dal. Goleuni yn Llewyrchu. Gan Mr. William Howell, Pencoed, Gorllewin M jrganwg .. 441 Gweledigaeth yr Ysgol. Gan y Parch. Grif- fith Owen, Rhosddu, Wrexham .......444 Adgofion ac Adróddiadau Addysgiadoi. Methodistiaeth Rhan Uchaf Llanddeiniolen. Gau v diweddar Barch. Robert Ellis, Ysgol- dŷ. Rhan III........... ..448 hünangofiant rhys lewis, gweinidog Bethel— Pennod XIII. Seth ..........452 Methodistiaeth yn Edeymion........457 Egluriadau a Gwersi Ysgrythyrol. 2 Breninoedd iv. 3..............459 Pregethwr iv. 3 ..............460 Luc iii. 16 ................461 Barddoniaeth. Mydriad Newydd o'r Ganfed Salm......461 Profiad Cristion ..............461 Bwrdd y Golygyidd. Ffurflywodraeth Eglwysig..........462 Yswiriant Methodistaidd..........4Ó3 Cofnodiadau mewn cysylltì%d â Mcthod- istiacth. Tu dal. Cymdeithasfa Blaenau Gwent........464 Y Parch. D. Charles Davies, M.A., Llundain 467 Canu Cynnulleidfaol...........467 Sef^'dliad Gweinidog............468 Tysteb y Parch. Owen Jones, Fachwen.. .. 468 Bywgraffiacth a Marwrestr. Mr. John Hughes, Tyddyn y bluen......469 Mrs. Mary Jones, Victoria, Penycae, Swj^dd Fynwy..................469 Amrywiaethau. Gostyngeiddrwydd ar g>'fer Hunan-fawrhâd 470 Camgymeriadau..............470 Dim ammheuaeth..............470 Meithrin Blinderau ............470 Cronicl Ccnadoly Mcthodistiaid Calfin- aidd Cymreìg. Hanes Cyfarfod yr Henaduriaeth yn Nong- sawlia'..................471 Derbyniadau at y Genadaeth........474 Casgliad Cenadol y Plant..........474 Wynebddalen a'r Cynnwysiad........i-vi TREFFYNNON: P. M. EYANS & SON. DECEMBER, 1882.