Skip to main content

Pris Pedair Ceiniog. Rhifyn 624.] [Llyfr LIL Y DRYSORFA: NEU Gylchgrawn Misol Y METHODISTIAID CALFINAIDD. HYDREF, 1882. CYNNWYSIAD. Traethodau. Tu dal. Cynnydd a Dadblygiad yr Eglwys. Gan y Parch. T. J. Wheldon, B.A.........361 Dylanwad yr Ysbryd Glân ynglŷn â'r Weinid- ogaeth. Gan S. T. Jones, Llanfairfechan.. 369 Adgofion ac Adroddiadau Addysgiadol. Methodistiaeth Rhan Uchaf Llanddeiniolen. Rhan I. Gan y diweddar Barch. R. EIlis, Ysgoldŷ .......... ......371 HüNANGOFIANT RhYS LeWIS, GWEINIDOG Bethel— Pennod XI. Ar y Carped ........374 Egluriadau a Gwersi Ysgrythyrol. 1 Corinthiaid x. 13 ............379 2 Corinthiaid i.__8..............379 2 Corinthiaid xii. 16 ............379 Barddoniaeth. Emynau at Wasanaeth Cyfarfodydd Diolch- garwch am y Cynauaf. Gan Dyfed— "Coroni yr ydwyt y Flwyddyn â'th Dda- ioni".. .. .............. Duw Rhagluniaeth............ " Tad y Trugareddau ".......... Llwybrau Duw.............. Pob Peth o Dduw............ "Diolchlddo".............. Daioni Duw .............. " Llawn yw y Ddaear o'th Gyfoeth " .. .. Bwrdd y Golygydd. Canu CynnuIleidfaDl Y Canu eto 381 382 Tu dal. Y Cyíarfodydd Eglwysig..........383 Y Wasg. Yr Emmanuel, sef, Hanes Bywyd a Marwol- aeth ein Harglw^'dd Iesu Grist......383 Burial Fees in Wales............383 Hatling i'r Drysorfa ............385 Cofnodiadau mcwn cysylltiad â Method- istiaeth. Cymdeithasfa Aberteifi ..........386 Cýmdeithasfa Pwllheli ........ .. 391 Cymdeithasfa Llangefni..........394 Marwolaeth y Parch. David Williams, Crug- hywel..................396 Marwolaeth y Parch. John Evans, Croesos- wallt .................396 Sefydliad Gweinidog............396 Capelau Newyddion............396 Haelfrydedd................396 Gwobrwyo Ffyddlondeb ..........397 Cronicl Cenadoly Methodistiaid Calfin- aidd Cymreig. Bryniaú Khasia a Jaintia— Dosbarth Shangpoong—Rhanau o Lythyr oddiwrth y Parch. R. Evans ......397 Dosbarth Mawphlang— Llythyr oddiwrth y Parch. Dr. Griffiths .. 398 Llythyr oddiwrth Mrs. Roberts, Cherra.. .. 398 Llyfryn Cenadol Seisonig..........400 Nodiadau Cenadol— Cenadaethau yn Affrica..........400 Y Morafiaid...... ........400 Cenadaeth Canolbarth China.......400 Derbyniadau at y Genadaeth........400 TREFFYNNON: R M. EYANS & SON. OCTÖBER, 1882.