Skip to main content

Pris Pedair Ceiniog. Rhifim 623.] [Llyfr LII. . Y DRYSORFA: NEU Gylchgrawn Misol Y METHODISTIAID CALFINAIDD. .MEDI, 1882. CYNNWYSIAD. Traethodau. Tq dal. Cynnydd a Dadblygiad yr Eglwys. Gan y Parch. T. J. Wheldon, B,A........... 321 Dylanwad Ysbrydol Crist yn Gwellàu Dynion o ran eu Pethau Naturiol a Daearol. Gan y Parch. John Pugh, B.A., Treffynnon .. 329 Y Capelydd................333 Adgofion ac Adroddiadau Addysgiadol. Awgrymau i Wragedd Gweinidogion .. .. 336 Hl-'NANGOFIANT RhYS LeWIS, GWEINIDOG Bethel— Pennod X. Y Pwnc Addysg........337 Dartteniadau Detholedig. Ymffrostio yn y Groes............ 341 Iachawdwriaeth Dragywyddol........ 341 Teulu Duw ................ 342 Gweinidogaeth y Gair.; ...... .. .. 342 Ymadroddion y Doethion.......... 343 Barddoniaeth. Er Cof am y Parch. Hugh Jones, Llangollen 344 Beddargraff i'r diweddar Barch. O. Owens, Bethel, Môn ..............345 Bwrdd y Golygydd. Canu Cynnulleidfaol............345 Gair o Gywiriad..............346 Lladd Creaduriaid er Ymborth........346 Y Wasg. Tu dal. Hand-Books for Bible Classes— The Epistle to the Hebrews........ 347 The Church •• . ••.......... 347 Scottish Church History...... .. .. 347 Hanes Plwyí Ffestiniog or Cyfnod Boreuaf.. 348 Cofnodiadau mewn cysylltiad â Method- istiaeth. Y Gymanfa Gyffredinol .......... 348 Cymdeithasfa Llangefni. .......... 352 Symudiadau Gweinidogion.. '........ 355 Haelfrydedd......... ......... 355 Ysgrifenyddiaeth Cyfarfod Misol Sir Benfro.. 355 Marwolaethau Blaenoriaid.......... 355 Marwolaeth Pregethwr .......... 356 A jnrywiaethau. Cyffelybrwydd Wyneb............ 356 Pa fodd i gyrhaedd Henaint yn Gysurus .. 356 Pedair Clust............ . .. 356 Helpio'r Pregethwr ............ 356 Gwerth Cynnefindod............ 356 Cronicl Cenadoly Methodistiaid Calfin- aidd Cymreig. Dosbarth Shillong— Llythyr oddiwrth y Parch. T. Jerman Jones 357 Dosbarth Khadsawphra— Llythyr oddiwrth y Parch. GriíSth Hughes 358 Dosbarth Jiwai— Llythyr oddiwrth y Parch. John Jones .. 360 Casgliad Cenadol y Plant..........360 Derbyniadau at y Genadaeth .. .. .. .. 360 TREFFYNNON: P. M. EYANS & SON. SEPTEMBER, 1882.