Skip to main content

Pris Pedair Ceiniog. Rhifyn 622.] [Llyfr LIL Y DRYSORFA NEU Gylchgrawn Misol Y METHODISTIAID CALFINAIDD. AWST, 1882. CYNNWYSIAD. Tu dal. Croniclau Haelioni. Gwel Amlen...... 2 Traeîhodau. Tu dal. Y Newydd a'r Hen. Gan y Parch. John I Hughes.DT) .... .. .. .. .. 281 Amrywia-ethau. Gwybod yr Ysgrythyr Lan yn Ieuanc. Gan j < y Parch. Jonathan Jones, Tywyn Abergele 287 l Tymher Gwynfanllyd ............310 I Gan y Gwirion y ceir y Gwir ........316 I Barfoniaeth .. .. ............3l6 Yr Eithriad ...............317 Âdgofion ac Adroddiadau Addysgiadol. Cynnorthwyo yr Annuwiol..........291 Hunangofiant Rhys Lewis, Gweinidog Bethel— - Pennod IX. Materion Eglwysig......203 Cofnodiadau mewn cysylltiad â Method- istiaeth. Atebion y Gwŷr Ieuainc yn Khasia i Ofyn- iadau Mr. Thomas Lewis ar Briodoliaethau Duw...................297 Y Gymanfa Gyffredinol_ ..........299 Cymdeithasfa Llangefni ..........3°4 Arholiad Athrofa y Bala..........310 Sefydlu Gweinidogion. GwelAmlen .. .. 2 Y Gwynebau................317 Pregeth Profiad..............317 Cronicl Cenadoly Methodistiaid Calftn- aidd Cymreig. Shelia ..................317 Mawphlang— LlytHyr oddiwrth y Parch. Dr. Grimths .. 318 Shangpoong— Llythyr oddiwrth y Parch. R. Evans .. .. 31*9 Jiwai— Llythyr oddiwrth y Parch. John Jones ,. 320 Derbyniadau at y Genadaeth........320 Trem ar yr Amserau ac Amgylchiadau. Gwel Amlen ................3 TREFFYNNON: P. M. EVANS & SON. ________