Skip to main content

Pris Pedair Ceiniûg. Rhifyu Óiç.] [Llyfr LLL Gylchgrawn Misol Y METHODISTÍÄID CALFINAIDD. MAI, 1882. CYNNWYSIAD. Traethodau. Tu dal. Araeth y Parchedig Griffith Parry ar Natur Eglwys. Gan Mr. David Jones (National Provincial Btmk), Aberystwyth......161 Haelioni Crefyddol ............164 Cynghor ar Neillduaä Diaconiaid. Gan Mr. Owen Wüliams, Bodffari ........168 Myfyrdod a Gweoai. Gan y Parch. E. Foullces Jones, LlansantfTraid ..........171 Adgofion ac Adroddiadau Addysgiadol. Gwaredwr Eraill heb Allu ei Waredu ei Hun 173 Rhwystrau i Adfywiadáu Crefyddoi .. .. 176 HUNANGOFIANT RHYS LeWIS, GwEIN'JDOG Bethel— PennodVI. YGwyddel..........178 Darllen iadau Dctholedig. Beth yw Gwir Fawredd ..........jSi Diwyärwydd gyda Chrefydd.......182 Gofal y Creawdwr am ei Greaduriaid .. ..182 Rheswm Dyn a Threfn Gras ........183 Ymadroddion y Doethion..........1S3 Barddoniaeth. Preseb Bethlehem..............184 Hiraeth yn America am Gymru ......184 Ar Goll tu draw i'rAfon ..........185 Sicrwydd Adg>-fodiad y Cristion ......185 Marw Un yn Fywyd Byd..........185 Bwrdd y Golygydd. Y Dechreuwyr Canu. Ií...........185 Yr Ymlosgiad yn Mawlchar. Shillong .. .. 186 Mr. Thomas Lewis yn Mryniau Cassia .. Cais am Wybodaeth ...... Tu dal. Cofnodiadau mewn cysylltiid â Mcthod- istiaeih. Cymdeithasfa Talgarth .......... 187 Yr Adfywiad Crefyddol yn Arfon ...... 190 Cymanfa y Pasg yn Ffestiniog........ 192 Croniclau Haeüoni— D. Davies, Ysw., A.S., Llandinam .. .. 192 G. Wiliiams, Ysw., Mislcin Manor .. .. 192 SirFynwy ._....._.......... 192 Capel Seisoni.ç Llanelli.......... 192 Cynnuiieidfa Llanllechid.. _ ._....... 192 Symudiad y Parch. W. Williams, Bala, i Birmingham .............. 193 Capel Ystalj'fera, Gorllewin Morganwg.. .. 193 Bywgraffiaeth a Marwrest-r. Mr. Edward Beedle, Lìanidloes.......193 Amrywiaethau. Dyledwyr Lìadronllyd............ 194 Yr Efrydwyr Dedfrydedig......... 194 Ysgrifenu Br>*siog.............. 194 Ciniaw i Un................ 195 Boddio Pawb............ .. .. 195 Cronicì Cenadoly Methodistiaid Calfin- aidd Cynireig. CyfjÉfod yr Henaduriaeth yn Shella Llytnyr oddiwrth Mr. Thomas Lewis .. Derbyniadau at y Genadaeth...... Casgliad Cenadoi y Plant. Gwel Amlen Papyr Achiysurol Seisonig. Gwel Amlen TREFFYNNON: P. M. EYANS & SON. MAY, 1882.