Skip to main content

Pris Pedair Ceiniog. Rhifyn 617.} [Llyfr £11. Y DRYSORFA: NEU Gylchgrawn Misol Y METHODISTIAID CALFINAIDD. MAWRTH, 1882. CYNNWYSIAD. Traethodau. Tu dal. Adfeiliad ac Adfywiad. Pregeth gan y Parch. Griffith Davies, Aberteifi ........ 81 "Yn awr, beth a Ddysgwyliaf *?" Gan y Parch. Griiîìth Hughes, Glanrhyd, Edeyrn 85 Pregethu yn yr Oes Hon a'r Oes o'r Blaen. Gan y Parch. Griffith Ellis, M.A., Bootle.. 87 Adgofion ac Adroddiadau Addysgiadol. Athrawiaeth Etholedigaeth ........ 93 Enoch Mellor, D.D .._.......... 96 Llythyrau oddiwrth y diweddar Barch. Wil- liam Roberts, Amlwch .......... 99 HUNANGOFIANT RhYS LEWIS, GwEINIDOG Bethel— Pennod IV. Evan Jonesf Hwsmon Gwerny- ffynnon........ .. .. ..->• .. 100 Egluriadau a Gwersi Ysgrŷihyrol. YDdwy Salm Gyntaf............102 Diarebion xi. 2 .......... .. .. 102 Diarebion xvi. 24..............103 Darlltniadau Detholedig. Mynydd Sîon................ 104 Y Puritaniaid.. .. _............ 105 Arweinyddion Eglwysig .......... 105 Ymádroddion y Doethion.......... 106 Barddoniaeth. Pennillion Coffadwriaethol am y diweddar Mr. Griffith Jones, Bron Rhiw, Bala .. .. 107 Gwaredigaeth y Lleidr Edifeiriol ......108 Y Cristion yn Marw............109 Cofnodiadau mezv?i cysylltitd â Method- istiaeth. Tu dal. Marwolaethau Gweinidogion— Y Parch. John Williams, Llandrillo, Dwjt- ain Mempnydd ............109 Y Parch.'Äbraham 01iver, Llanddewi Brefì, Sir Aberteifi . ;...........109 MarwolaethíPregethwr Ieuanc........rio SyiẅdiadGweinidog............110 íiaelioni" ."?:■................no Anerchiadau Cydymdeimlad A........110 Darlithwyr a Darlithiau .........110 Tŷddewi..................m Cynwyl ..................m Llaneurwg ................m Peth Newydd yn Liverpool ........m Bywgraffiaeth a Marwrestr. John Jones, Ysw., Ynysgain ........m A nirywiaethau. Gwybod y Peth sydd Eisieu ........lI+ Y Ddau Ddyn Oddimewn..........n4 Ymresymu Anatebadwy ..........u4 Y Newynydd yn Newynu..........114 Cronicl Cenadoly Methodistiaid Calfin- aidd Cymreig. Llythyr oddiwrth y Parch. Dr. Grímths.. .. 114 Rhanau o Lythyr oddiwrth y Parch. J. Jones 115 Dosbarth Shangpoong— Llythyr oddiwrth y Parch. R. Evans .. .. 116 Rhanau o Lythyr oddiwrth y Parch. R. Evans 117 Llythyr oddiwrth y Parch. T. Jerman Jones.. u8 Llythyr oddiwrth Mr. Thomas Lewis .. ..119 Derbyniadau at y Genadaeth........I2o TREFFYNNON: P. M. EYANS & SON. MARCH, 1882.