Skip to main content

Pris Pedair Ceiniog. Rhifyn 6/6.] [Llyfr LIL Y DRYSORFA: NEU Gylchgrawn Misol Y METHODISTIAID CALFINAIDD. CHWEFROR, 1882. CYNNWYSIAD. Traethodau. Tu dal. Cynnulleidfa yn Addoli............41 Bywyd yn Helaethach. Gan y Parch. Thomas Rees, Merthyr.............46 Duw yn Gadael yr Eglwys. Gan y Parch. George Jones, Nerquis ..........51 Adgofion ac Adroddiadau Addysgiadol. Athrawiaeth Etholedigaeth..........55 Y Diwygiad Crefyddol yn 1S59—60......57 hunangofiant rhys lewis, gweinidog Bethel— Pennod II. Y CyfhocüCyntaf ar fy Oes .. 58 Pennod III. Cofion Boreuaf........59 Egluriadau a Gwersi Ysgrythyrol. Deuteronomium xxii. 6, 7 ..........61 Rhufeiniaid iv. 25..............61 Darlhniadau Detholedig. Gras a Dyledswydd ............ 62 Cyfranu oddiar Egwyddor o Gariad...... 62 Dyn yn Greadur Dibynol.......... 62 Beth am y Weinidogaeth yn ein Cyfundeb ? .. 63 Ymadroddion y Doethion .......... 63 Bwrdd y Golygydd. Epistol Cyntaf Pedr ............ 64 Y Dechreuwyr Canu ............ 66 " Tyred fel yr Wyt" ............ 67 Proscairon, neu Roeg a Chymraeg...... 67 Y Wasg. Dalen o Lyfr Bywyd 6S Tudal. Hand-Books for Bible Classes ........ 68 Chwedl Gymreig. Yr Eneth Amddifad .. .. 68 Gemau y Beirdd .............. 69 Cofnodiadau mewn cysylltiid â Mcthod- istiaeth. Cymdeithasfa Llangollen .......... 69 Sefydliad Gweinidog yn Llangeitho...... 73 Cyfarfod Sefydliad yn Mozera, Mynwy .. .. 73 Bugeiliaeth yn Sir Gaerfyrddin........ 73 Caerphili—Cynnygiad Haelfrydig ...... 73 Graddau Ysgoleigiol ............ 73 Talu Dyled Capei Coedllai.......... 73 Eglwysi Cymreig_ LiverpooI...... .. .. 74 Capelau Newyddion ............ 74 Symudiad Pregethwr ............ 74 Marwolaeth Gweinidog yn Ddisymwth ..... 74 A mrywiaethau. Gweddi'r Ffydd yn gwella Llaw........ 75 Gwaedoliaeth John Bright.......... 75 Rhoddion Haelionus ............ 75 Hen Bregethwyr .............. 75 Amynedd i Ddysgwyl............ 75 Deunaw Llythyr .............. 75 Cronicl Cenadoly Methodistiaid Calfin- aidd Cymreig. Dosbarth Cherra-- Llythyr oddiwrth Mrs. John Roberts .. ..76 Dosbarth Rhadsawphra— Llythyrau oddiwrth y Parch. G. Hughes .. 77 Llydaw .................. 78 Y Casgliad Cenadol ............ 80 Derbyniadau at y Genadaeth ........ 80 TREFFYNNON: P. M. EYANS & SON. FEBRUARY, 1882.