Skip to main content

Pris Pedaír Ceiniog. Rhifyn6i£.] [Llyfr LIL Y DRYSORFA: neú Gylchgrawn Misol Y METHODISTIAID CALFINAIDD. IONAWR, 1882. CYNNWYSIAD. Traethodau. Tu dal. Y Tywyllwch sydd yn Awr, a'r Egluro a fydd eto, ar Orchwyliaethau Duw. Pregeth gan y Parchedig Joseph Thomas, Carno .. 1 Rhwystrau i Gyffesu Crist. Gan y Parch. Thomas Hughes, Kenchester .. .. .. 6 Ffydd. Gan y Parch. J. Owen Jones, Capel- coch, Llanberis..............9 Y Groes, yr Ardd, a'r Bedd. Gan y Parch. John Williams, Capel City Road, Caerlleon 12 Y Comed..................14 Adgofion ac Adroddiadau Addysgiadol. Athrawiaeth Etholedigaeth..........15 Yr Hen Ddiwygiad yn Llangeitho ......18 HüNANGOFIANT RlíYS LEWIS, GwEINIDOG Bethel— Rhagarweiniad--Pennod I. Cofiaint .. ..19 Egluriadau a Gioersi Ysgrythyrol. Pa le y cafodd Moses y Gyfraith hono ? . .. 21 1 Corinthiaid xv. 43—45 ..........22 Darlleniadau Detholedig. Crist yn Frenin .............. 23 Perffeithiad yr Eglwys............ 23 Yr Hedydd a'r Hebog............ 24 Beth yw ein Dyled i'r Iuddewon? ...... 24 Ymadroddion y Doethion........ .. 24 Barddoniaeth. YrAmddiíad .. .. .. ..........25 Mil Henffych iti .. .. ........ .. 25 Bwrdd y Gofygydd. Tu dal. Epistol Cyntaf Pedr ............26 Cofnodiadau tnewn cysylltiad â Method- istiaeth. Cymdeithasfa Llangollen ..........27 Symudiadau Gweinidogaethol ........32 Cenadaeth Gartrefol y Deheudir........32 Treamiod................ .. 32 Maerod ..................32 Coleg Athrawol Abertawe........ .. 32 Graddau Ysgoleigiol ............32 Cydymdeimlad mewn Gweithred ......33 Trem ar yr Amserau ac A?ngykhiadau 33 A mrywiaethau. Brenin Italy a'r Gweinidogion Protestanaidd.. 33 Heb fod yn Gomfforddus eto .......oj. YGwirNoeth................£ Dawn Ffraethineb..............34 Cronicl Cenadoly Methodistiaid Calfin- aidd Cymreig. Llydaw— Ŷmweliad âg Ynys Groix..........34 Bryniau Khasia— Llythyr oddiwrth y Parch. John Roberts .. 35 Bryniau Jaintia— Hanes Cyfarfod yr Henaduriaeth—Llythyr oddiwrth y Parch. R. Evans ......36 Dosbarth Jaintia—Lly thyr oddiwrth y Parch. John Jones ..............33 Ymadawiad y Parch. T. Jerman Jones .. .. 39 í Derbyniadau at y Genadaeth ........39 TREFFYNNON: P. M. EYANS & SON. JANUARY, 1882.