Skip to main content

Y DRYSORFA. Rhif. cxx.] RHAGFYR, 1840. [Llyfr x. A 11 F A E T H 1) ü W. (Parhadotu dalen 321.) Awn y'mlaen i ystyried arfaeth Duw mewn perthynas* i ddyuion. Y mae bodolaeth pôb dyn a fu, y sydd, ac a ddaw, wedi ei benderfynu er tragy- wyddoldeb \ 'O herwydd dy ewyllys di y'maent, ac y crewyd hwynt.' Ein lluuiad yn v groth, a muuud ein dy- fodiad i;r bycì, sydd uuol a bwriadau Duw. 'Dylyiíuid a welsaut fy annelw- wig ddefnydd; ac yn dy lyfr di yr vsgrifrnwvd hwvut oll, y dydd y Uuu- ìwyd hwynt, pah nad oedd yr un o hohynt.' A sonia v gŵr doeth am 4 amser i eni.' Ordeiniwyd pob anaf, anharddwch, neu dditTyg ar gyrph dynion. ? Pwy a wnaeth enau 1 ddyn, neu pwy a ordeiniodd fudan, neu fyddar, ueu v neb sydd yn gweled, neu v dall? Onid myfi yr Arglwydd ? ' Pob cnawd taw yn ngolwg yr Ar- ghwdd.' Onid oes gauddo aw durdod ì wheud fel v myno I Holl ddamwein- iau bywyd dyn: hawddfyd ac adiyd, tlodi *a Uawnder, iechyd ac aficchyd, gwarth ac anrhvdedd, tristwch a lla- wenydd, a phob amgylchiad perthynol 1 hyny, vdynt wedi eu trefnu yn ngyngor Duw. • ' Yn amser gwynfyd, bydd lawen; ond yn amser adfyd, ystYna; Duw a wnaeth v naüla'r gyfer y HalJ. Efe a benodd y'r amseroedd rhagosod- edig, a therfynau eu preswylfûdhwynt. Y mae cyfeilUon a pherthynasau wedi eu rhacddarparu. 'Y wraig a ddarparodd vr Arghvydd 1 fab fy meistr.' Nid oes un briodas yn cym- erydlle dan haul, ond yn ol arfaeth Duw. Ond etto, y mae pob dyn yu gweithredu yn hollol rydd,ynnewisiad gwrthrych ei serch, heb y radd leiaf o orfodaeth amo, o du yr arfaeth. Nid oes neb yn priodi unrhyw berson am fod yr arfaeth wedi trefuu ; ond am ei fod yn teimlo rhyw beth ynddo ei hun, neu fod rbyw beth yn ei amgylch- iadau yn ei dueddu i wneuthur y cyfryw ddewisiad: er fod y dewisiad a phob peth cyssylltiol âg ef, wedi ei bender- fyuu. Pan y mae ' gwraig dda' yn ' rhodd yr Arglwydd,' yn ei foddlon- rwydd, y mae ' gwraig anynad' naill ai yn gerydd ar ddyn am ryw bechod neu bechodau, neu ynte i'w brofi, ac i ddysgu iddo amryw gangenau o'i ddyledswyddau. ' Y neb sydd dda gau Dduw a waredir oddi wrthi hi; ond y pechadur a ddelir ganddi.' Ordeiniwyd pob peth cyssylltiol âg iachawdwriaeth dynion. Yr oedd yr hyn oll ag yw Crist, yr hyn oll a wnaeth Crist, a"r hyn oll a ddyoddefodd Crist, yn unol â'r hyn a ' ragluniodd llaw, a chyngor Duw ei wneuthur.' Ei ym- guawdoliaeth, amser ei ddyfodiad rr byd, yr hyn oll a ddyoddefodd yn y byd, oddiwrth ei Dad, oddiw^rth ddyn- ion, ac oddiwrth gythreuüaid ; ei ddy- oddefaint, ei farwolaeth, a'u holl am- gylchiadau; ei adgyfodiad, a'i esgyniad, oeddynt yu ol ' rhagderfynedig gyngor Duw.1 ' Pau ddaeth cyflawnder yr amser y danfonodd Duw ei Fab, wedi ei wneuthur o wraig, wedi ei wneuthur dan y ddeddf," <fec. ' IIwn, wedi ei roddi trwy derfynedig gyugor, a rhag- wybodaeth Duw, a gymerasoch chwi, a thrwy ddwyiaw anwir a groeshoel- iasoch. .yr hwn a gyfododd Duw.' Dywedodd am dano ei huu, 'Ac yn wir, y mae mab y dyn yn myned, megis y mae wredi ei luniaethu"— ' canys y mae diben i'r pethau am danaf fi.' Gan hyny, ' Onid oedd raid i Grist ddyoddef y pethau hyn, a myned i mewn i'w ogoniant? Dychweliad pechaduriaid at Grist ynghyd a'r moddion angenrheidiol i ddwyn hyny oddi amgylch, ydynt wedi eu happwyntio. Gelwir hwy, nid yn ol eu gweithredoedd, oud ' yn ol ei arfaeth