Skip to main content

Y DRYSORFA. RlIIF. CX1X.] TACHWEDD, 1840. [Llyfr x. A R F A E T II D ü W. " Yr hwn sydd yn gwcitliio pob pctb wnh gyngor ci ewyllys ci bun."—Faul. " Darfu i Dduw cr tragywydc.oldeb, ar'aetbu pob petb a wnai efc mewn amser, ac i dregywyddol- deb,"—Ciffes Ffiod. AMLWG yw fod pob cangen o athraw- iaeth yr efengyl yn berffaith unol a chyson â holl briodoliaethau Duw, â holl swyddau y Cyfryngwr, ac â holl weithrediadau yr Ysbryd. Pob cangon o athrawiaeth a dueddo i gymylu un o briodoliaethau Duw, i fychanu un o swyddau y Cyfryngwr, ac i ddiddymu un o weithrediadau Ysbryd y gras, nis gall fod * yn ol duwioldeb.1 Y mae "fod Duw wedi arfaethu pob petb, yu berffaith gyson á gogoniant^ei holl bYiodoliaetb.au. Ei Hollwybod- aeth ; ' Hyshys i Dduw ei weithred- oedd oll erioed.1 Gelwir hi yn arfaeth ' yn ol rhagwybodaeth Duw Dad.1 Ei ' fawr amryw ddoethineb.' Gyda gol- wg ar weithrediadau dyfnion yr Ar- faeth y dywedodd Paul, ' O ddyfnder golud doethineb a gwybodaeth Duw ; mor anchwiliadwy yw ei farnau ef, a'i ífyrdd mor anolrheinadwy ydynt.1 Ei gyfiawnder a'i sancteiddrwydd, 'Cyf- iawn yw yr Arglwydd yn ei holl ffyrdd, a sanctaiddyn èi holl weithredoedd.' Ei ddaioni a'i gariad,---trwyddi y dang- osir, * rhagorol olud ei ras, a'i fawr gariad, trwy ei gj-mmwynasgarwch i ni yn Nghrist Iesu.' Ei anghyfnewid- ioldeb; canys, * Eî gyngor a saif, a'i holl ewyllys awneir.' * Diedifarusyw doniau a galwedigaeth Duw.1 Ei hunan-ymddibyniaeth; oblegid, 'Pwy a gyfarwyddodd Ysbryd yr Arglwydd, ac yn ŵr oM gyngor a'i cyfarwyddodd ef ?* â phwy yr ymgynghorodd efe, i'e, pwy a'i cyfarwyddodd,v ac a'i dysgodd yn llwybr barn, ac a ddysgodd iddo wybodaeth, ac a ddangosodd iddo ffordd dealltwriaeth ?' Ei awdurdod a'i allu. * Onid oes awdurdod i'r crochenydd ar y priddgist, i wneulhur o'r un telpyn pridd un Hestr i barch ac araìl i anmharch.'' Gan hyny, ' Pwy ^7t ti, O ddyn, yr hwn a ddadleui yn | erbyn Duw? A ddywed y petli ffurfied- I ig ŵrth yr hwu a'i ffurfiodd, Paham I y'm gwnaethost fel hyn?' Teilwng o sylw yw, mai nid ar ei wybodaeth y dibyna yr Arfaeth, ond ar ei ewyllys ; oblegid pertbyua- iddo fel llywodraethwr, attal, goddef, a gwn- eiitbur: am hyny, gelwir hi yn 'gyngor ei ewyllys ef,' a ' boddlonrwydd ei ewyllys ef." Yr athrawiaeth hon hefyd sydd unol â hoil swyddau y Cyfryngwr; ' Yr hwn yn wir a ragordeiniwyd cyn sylfaenu y byd,' ac a eneiniwyd 'er tragywyddol- òeb, er y dechreuad, cyn bod y ddaear.' Gyda golwg ar ei swydd frenhinol, dywedir, ' A minnau a osodais fy Mrenhin ar Seion, fy mynydd sanct- aidd.' ' Ac a'i rhoddesefyn benuwch- law pob peth i'r eglwys.' ' Rhoddwyd i mi bob awdurdod, yn y nefoedd ac ar y ddaear.' ' Efe a roddes bob barn Tr Mab.' Ac ' efe yw yr hwn a or- deiniodd D uw, y n farnwr by w a meirw.' Gyda golwg ar ei swydd brophwydol, dywedir, ' Yr Arglwydd a'm benein- iodd i efengylu i'r rhai llariaidd—i gy- hoeddi rhyddid i"r caethion.1 Y Gair yr hwn oedd yn y dechreuad gyda Duw, a ddaeth yn oleuni ' i oleuo y cenhedl- oedd.1 ' Yr unig-anedig Fab, yr hwn sydd yn mynwes y Tad, hwuw &'i hys- bysodd ef.1 Gyda golwg ar ei swydd offeiriadol, dywedir, ' Ònd hwn trwy lw, gan yr hwn a ddywedodd wrtbo, Tyngodd yr Arglwydd, ac ni bydd edifar gauddo, ti sydd offeiriad yn dragywydd yn ol urdd Melchisedec.1 ' Feíly Crist nis gogoneddodd ei hun i fod yn Archoffeiriad; ond yr hwn a ddywedodd wrtho, Tydi yw fy Mab; myfi heddyw aHh genherflais àiJ' Gaa hyny, ' Hwn a osododd Duwyn Iawn.' Gwnaethpwyd yr Arfaeth 'y'Nghrist î Iesu cin Harglwydd, cyu dechreu v '' X