Skip to main content

Y DRYSORFA. Rhif. cxviii.] HYDREF, 1840, [Llyfr x. COFIANT Am Mt. llicnari) Jones, Lhinfaethly, Henurìad yn Eglwys y Trefnydd'um Caìfinaidâ yn Nghapet Saletn, Llanfmrog, Món,yr hwn afafarto Gorp/t. 9, 1839, yn 54 oed. boen oddiwrih un camymddygiad o eiddo Richard.' Yn mhen oddeutu blwyddyn wedi ei ddyfodiad at grefydd disgynodd rhyw adfywiad neillduol o'r nef ar yr ardal, yr hwn nis angofir gan amryw sydd yn aros hyd yr awrhon. Yr oedd yr yni- weüad hwn yn effeithio yn benaf ar y plant. Torodd allan mewn ysgol nos a gynnelid yn Eglwys y plwyf, yn fwy- af cyffredin ar nos Fercber. Yr oedd Mr.. Richard Jones fel seren ddydd o fiaen toriad gwawr y diwygiad hwn. Anmhosibl yw desgriflo y Uawenydd a'r hyfrydwch a deimlai trwy gydol amser yr adfywiad hwn. Yr ydoedd gweithrediadau yr Ysbryd Glân yn nerthol a rhyfeddol ar ei ysbryd ef ei hun, nes ei orienwi 'â gorfofedd an- nrhaethadwy a gogoneddus.' Yr oedd yn cynnyddu yr amser yma- fel helyg ar lan afonydd dyfroedd, mewn gwyb- odaeth am" athrawiaeth yr efengyl— mewn gras, profiad, a phob rhinwedd, fel yr oedd ei 'gynnydd yn eglur i bawb.'* Fel hyn yr oedd íel Ábiah, â ' pbeth daioni yn ei galon at Arglwydd Dduw Israel;' fel Obadiab, «yu ofni yr Arglwydd o'i febyd;' ac fel Timo- theus yn * gwybod yr ysgrythyr lân er yn facbgen,' yr hon a fu yn abl î'w wneuthur yn ddoc th i iachawdwriaetb. Wedì hyn cynnelid cyfarfodydd neiU- duol yn ŵythnosol mewn tŷ fferm a elwid Chwaen-wen, yr hwn oedd oddeutu tair neu bedair miUür oddi- wrtb ei gartref. Bu flynyddoedd yn myned yno, lle yr oedd yTarch John Jones, Bodynolwyn, a Mr. Edward Joues, o Beudre,ac ereill mewnbriac enwogrwydd. Yn mhen ysbaid o am- ser gwnawd Capel yn Tŷ'n-y-maen, a symudwyd yr arch o Chwaen-wen yno.' Yr oedd Uygaid yr eglwys yh barhaus 1 ar Mjr. Richard Jones, fel gwr ìeuaagc G WRTHDDRYCH ein Cofiant oedd fab i Jobn a Catharine Roberts, Aberalaw, fferm yn agos i Lanfachreth. Gall am- ryw o'u cydnabod a'u cyfeiIUon alw i1 w côf y ffydd ddìffuant a drigodd yn gynt- af yn ei fam a'i dad; a diameu ei bod ynddo yntau hefyd. Yr oedd yn un o wylh o frodyr—tri o ba rai sydd wedi huno yn yr angeu, a phump ar faes y rhyfej yn filwyr da i Iesu Grist. Oecbreuodd ein hanwyl frawd tranc- edig ei yrfa grefyddol yn foreu. Ni anrbydeddid piant yr eglwys yn yr oes bouo ;Vr breintiau a fwynheir ganddynt yn yr oes bon, trwy gael eu dwyn i fynu yn yreglwys; yr byn, efallai, a deimiâi yn anfantais fawr: eiihr torodd drwy bob tyrfa i * gyffwrdd âg ymyl gwisg' ei Iachawdwr, fel y derbyniodd rinwedd ysbrydol oddi wrtho. Ymun- odd âg Églwys y Trefnyddion Calfin- aidd, yr hon a gynnelid y pryd hwuw mewn íỳ a elwid Brynpubyr, pan oedd oddentu 12 mlwydd oed. Yr oedd yr hen ŵr a breswyliai yn y tŷ uchòd yn afiach; ac, o ganlyniad, aíferid cadw cyfarfod neillduol yn ei dŷ yn achlysur- ol. Wedi hyny, parhaodd i gyd-fyned à'i rieni i'r Soeìeti/, yr hon a ymgyn- nullai i dŷ John Tbomas, Gòf, Llan- fw rog. Bu achos Crist y n y tŷ hwn am fiynyddau cyn adeiladiLyr un Capel yn y gymmydogaeth. Pan arferai un o'r gwëisioh ofyn' Vn brawd ieuangc pa eth a fyddai yn y Society, ei atebiad bob amser fyddai, fei y dywedodd Phüip wrth Nathanael, «Tyred, a gwel.' Ÿr oedd yn hynod o ran ei sobrwydd aM ddìfrifwch pan yn ieuangc iawn, Ni arferai gyd-redeg â phlant yr ardal i nnrhyw ormod rhysedd. Nid ymddaugosai i gael ond ycîiydig, os dinij, pleser mewn chwareuyddiaeth- au. Ac arferai ei fam dduwiol ddy- wedyd am dano, « Ni chefais erioed