Skip to main content

Y DRYSORFA. Rhif. cxiii.] MAI, 1840. [Llyfr x. CRYNODEB O BREGETH Y DIWEDDAR BAllCH. UOBERT ROBERTS, CLYNOG, A DRADDODWYDGANDDÖ YN HENLLAN, MAWRTH 1, 1802, AC A YSGRIFENWYD WRTH EI GWRANDO * «AN Y DIWEDDAR MR. DANIEL JONES, DINBYCH. '* Yr hwn sydd ganddo agorîad Dafydd ; yr . hwn sydd yu agoryd, ac nid y w neb yn cau, ac vn cau, ac nid yw neb vn agoryd." —Dat.'3. 7. I. MAEyn ddiammeu mai yr Arglwydd Iesu Grist ydyw y person a nodir yn y testun, yr hwn a welodd Ioan ar ddydd yr Arglwydd, ' á*i draed yn debyg i bres coeth,' Pen. 1.10,15. Gelwir ef, yn nechreu adnod y testun, * y Sanct- aidd, y Cywir ;* ac fel y mae ei enw, felly y mae yntau. Y mae yn sanct- aidd a chywir—fel Duw—fel dyn—fel Cyfryngwr—yn ei holl ditlau, ac yn'ei holl swyddau. Yr hicn sydd ganddo agoriad Da- fijdd.— Y mae agoriad yn arwyddo awdurdod a Uywodraeth: rhoddwyd iddo ef bob awdnrdod yn y nef ac ary ddaear. ' Agoriad Dafydd:' cysgod o'n Iesu ni oedd Dafydd. Yr oedd Dafydd yn teyrnasu ar bobl gyfammodol Duw; feUý Crist, y mae yn teyrnasu ar ddeil- iaia y cyfammod gras. * Ëfe,' medd yr angel, 'a deyrnasa ar dŷ Jacob yn dragywydòy&c. * Ei freniinaeth,' medd Daniel, * ni roddir i bobl ereill.' «Bydd y Uywo<lraeth,, medd Esaiah, *ár ei ysgwydd ef.' Yr ydwyf yn credu, fy mrodyr, fy mod dan ly wodraeth gwr a ddaw â'm gelynton yn ddigon isel eu cUtp yn fuan,—y mae pob awdurdodyn eilawef. 1. Y mae ganddo lywodraeth ar ei hpll greaduriaid. 2. Llywodraeth gyf- ryngol:—gwr mawr yw ein lesu nî, a chewch weled hyny yn fuan:—y mae holl lu y nef, holl greaduriaidy ddaear, a chaicharorion uffern, yn plygu oH flaen fel Arglwydd pawb oll; ac y mae yn goruwch-lywödraethu pob peth er daioni i'w saiut;—Mae yn dyrysu cyngor Laban Vr dyben o arbed Jacob ~-mae yn ceryddu ei blaut rhag eu damuio gyda^r byd, Duw ydyw, yn ea harbed, ie, pan y maeyndialam eu dychymygion. Byddaf yn rhyfeddu bod flbrdd gan Dduw i geryddu priddyD heb ei ddryilio.—O, syndod! rhoddi ei law arno heb ei chwilfriwio! Wiẅ glywed ambell i wraig yn gorchymyn i'r forwyn ofalu rhag dryllio yUestr pridd, byddaf yn meddwl am ofal ein Iesu dros lestri pridd: yn eu symud weithiau ar tliff parch, ac oddiyno i silff anmharch, tlodi, cystudd, heb eu dryllio. II. Yn nesaf, y gwaith a briodolir iddo, * Yr hum sydd yn agoryd, ac nid yw neb yn cau ; ac yn cau. ac nid yw neb yu 8^0174.' Agorodd y prophwydoliaethau, ac ni ddichon neb eu cau. Yr oeddy pro- phwydoliaethau fel afonydd â'u s\vn i gyd am Grist, ac yn cydredeg i'r mòr mawr yma, sef Crkt:-*we«Üiiau yr oeddyut fel afonydd yn rhedegdany ddaear yn anhawdd Tw gweled, ac yna yn byrlymu allan yör oleu ddys- glaer—felly yr oedd yr hpU brophwyd- oliaethau; Crist oedd eu sylwedd: gall- asai yr Arglwydd lesu ddywedyd am bob un o honynt, * Âm danaf fi y myn- egodd efe.' Èfe ydoedd y Siloh a ganfu Jacob, prophwyd Moses, y bachgen a barodd i Esay ganu, * Bydd y llywodr- aeth ar èi ysgwydd ef:' planhigyn Ezeciel, Uywydd Micah, blaguryn Zecharia; ac ar doriad y wawr, canfu Malachi ef fel Haul cyfiawnder.—Yn Methlehem Juda dacw yr holl ffryd- Ìau yn cydgyfarfod yn y * mab bychan V a braidd na feddylìwn fod yr holl bro- phwydi yn syllu o'r nefoedd tua Beth- lehem; ac wrth weled y *mab bychatf yn y cadachau, gwaeddai Jacob, * dacw fy Siloh i wedi ymddangos,,-r-<i(J,Da prophwyd innau,' meddai Mpses,--*a',m- tywysog Ìnnau, meddai Micah,,«—* a'm plauhigyu iuuau,' meddai Ezeciel,—