Skip to main content

Y DRYSORFA. Rhif. cxii.] EBRILL, 1840. [Llyfr x. PREGETH GAN Y PARCH. DAYID ELIAS, PENTRAETH, MON. u Yna y bydd ei ìnarchnad a'i helw yn sancteiddrwydd i'r Arglwydd : ni thrys- orir ac ni's cedwir: canys eiddo y rhai a drigant o Äaen yr Arglwydd fydd ei marsianriîaeth, i fwyta yn ddigonol, ac yn ddillad parhaus."—Esaiah xxiii 18. Pan fyddai cenedl Israel yn rhodio gyda Duw, byddent yn dwyn eu hoffrymau gwirfodd a'u haberthau, a'r degwm i'r deml, i gynnal yr oífeiriaid, a'r Leíìaid, a holl wasanaeth yr Arglwydd; i adgy- weirío y deml a'i llestri, a phob peth angearheidiol at ei wasanaeth ef yn y detnl. Ond pan aent yn wrthgiliedig oddiwrtho yr oeddynt yn dwyn y pethau crybwylledig i gynnal eilunaddoliaeth, ac i borthi eu chwantau. Gyda golwg ar Israel pan y byddent yn fywiog gyda gwaith yr Argìwydd, yn dwyn eu rhodd- ion gwirfoddol, ac yn eu cyflwyno i'r Arglwydd at ei wasanaeth ef mewn . Ilawenydd a hyfrydwch calon, y llefarir y geiriau hyn; sef, y byddai y cenedl- oedd gystal a'r Iuddewon yn dwyn eu golud, ac yn ei gyflwyno yn wirfoddol at gynnal achos Duw yn y byd. Yr oecìd Tyrus y pryd hwnw yn brif farchnadfa y byd, a thrwy hyny yn cyn- nrychioli marchnadaeth yr holi ddaear ; »c felly mae ý geiriau yn yr ystyr hel- aetbaf, debygid, yn cynnwys marsiand- îaeth yr holl fyd. Peth newydd ydyw hyn. "Tryaori a chadw yr oeddynt o*r Waeo, at yn defnyddio eu helw i borthi eQ chwantau, i gyflawnt eu pechodau, ac i gynual annuẃioldeb. Ond yn awr, Jemon sanctaidd, eu haberthu yn wir- toddol at ei waith sanctaidd ef, ac nid i «ynnal glythineb, meddwdod, balchder, animwioldeb, &c. Gwasgarwyd yr weuiaid a'r Lefiaid o'r deml, diffodd- wyd y lampau, ac aeth y tỳ yn rhwyg- edig lawer tro o eisieu i'r genedl ddwyn yr offrymau i'r deml. Ystyriwn, I. Y modd nad ydyw ' marchnad ac elw yn sancteiddrwydd i'r Arglwydd.' 1. Nid ydynt wrth eu trysori a'u cadw, yn sancteiddrwydd i'r Arglwydd. Y mae yn amlwg mai trysori a chadw ydyw nod penaf masnachwyr yr oes hon. Mae yn sicr nad ydyw syched am fyned yn gyfoethog yn gwreiddio mewn sanct- eiddrwydd. Un peth ydyw bod yr Ar- glwydd yn bendithio dynion à chyfoeth, peth arali ydyw syched am dano. * G wreiddyn pob drwg y w ariangarwch.* Y mae syched am drysori yn tarddu oddiar un o dri pheth.' (1.) Oddiar gariad at gyfoeth, yr hyn a eilw y Bibl yn * gybydd-dod, yr hyn sydd eilunaddoliaeth,' ac yn sicr o gaead ailan o deyrnas nefoedd. ** Yr hwn sydd yn ewyllysio ymgyfoethogi, sydd yn syrthio i brofedigaeth a magl, a llawer o chwantau ynfyd a niweidiol, y rhai sydd yn boddi dynion i ddinystr a choll- edigaeth.' Oddiar yr awydd yma, y mae twyll, celwyddau, anghyfiawnder gorthrymder, a Ìluaws o bechodau ys- geler yn tarddu, y rhai sydd yn sicr o ddamnio eu cyflawnwyr am byth. Y mae gwaedd ac ocheneidiau y gorthrym- edigioo yn Uefain yn nglustiau yr Ar- glwydd bob dydd am ddial ar eu gor- thrymwyr didrugaredd. Ac mae yn debyg y bydd Duw yn ateb yr holl ocheneidiau hyn yn nydd marwolaeth y cybydd, ac y byddant yn disgyn yn dân poeth y n ei cvdwvbod vn uffern byth. (2.) Oddiar anghrediniaeth. Yr es- gus sydd gan lawer wrth drysorì a chadw' ydyw, casglu ychydig erbyn hen- aint. Geìlir meddwl bod y rhai byn wedicolli eu golwg ár Dduw a'i holl gyfraniadau, a bod yn well ganddynt