Skip to main content

Y DRYSORFA. Rhie. cv.] M E D 1, 1839. [Llyfr IX. SYLWEDD PREGETH A DRADDODWYD YN MHENTIR, GERLLAW BANGOR, GAN Y ÄIWEDDAR BARCH. JOHN PRICE, LLANDINAM. " A wyt ti yn credu yn Mab Dmv ?"—Ioan ix. 35. ÍÍEIRIAU yw y rhai byn a ofynodd Crist i'r hwn a anesid yn ddall, ac a gawsai ei olwg. Clybu yr lesu fod y Phariseaid weJi bod yn ei ddifenwi, ac yn ei watwar, a'u bod hwy wetìi ei fwrw ef allan o'r synagog : ' a phan y'i cafodd, efe addywedodd wrtho, A wyt ti yn credu yn Mab Duw ?' Fel pe dy- wedasai, Os wyt ti yn credu yu Mab Duw, ni waeth i ti pa beth wnaiffy Phariseaid i ti; os wyt ti yn credu yn- ddo, nid yw o ddim pwys i ti dy fod wedi dy ysgymuno o'u synagog. Bellach, sylwaf ar y pethau can- lynol: — I. Beth sydd yn gyunwysedig rnewn gwir gredu yn Mab Duw. II. Addasrwydd Mab Duw gredu ynddo. III. Rhagorfreintiau y credinwyr. IV. Pwysfawrogrwydd y gofyniad hwn, {A wyt ti yn credu yn Mab Duw ?' I. Beth sydd yn gynnwysedig mewn gwir gredu yn Mab Duw. 1. Mae hyn yn gynnwysedig mewn gwir gredu yn Mab Duw, sef, credin- iaeth gadarn o dystiolaeth Duw am dano. «Ond i Dduw y bo y diolch, cich bod chwi gynt yn weision i bech- od; eithr ufuddbau o honoch o'r galon i'r ífurf o athrawiaeth a draddodwyd i chwi.' Oblegid hyn yr ydym ninnau hefyd yn diolch i Dduw yn ddibaid, o hei-wydd i chwi, pan dderbyniasoch air Duw, yr hwn a glywsoch genym ni, ei dderbyn ef, nid fel gair dyn, eithr (fel y mae yn wir) yn air Duw, yr hwn hefyd sydd yn nerthol weithio ynoch chwi,y'rhai syddyn credu. *Eithr nyni a ddylem ddiolch yn wastad i Dduw drosoch cbwl, frodyr caredig gan yr Arglwydd, oblegid i Dduw o'r dechreu- ad eich ethol chwi i iachawdwriaeth, üwysancteiddiadỳr Yspryd, a ffyddi'r gwirionedd.' Mae ffydd i'r gwirionedd yn sicrwydd o'r pethau nas gwelsid ; ac y mae yr enaid hwnw yn selio, ac yn credu mai geirwir yw Duw. * Edi« farhev%ch, a chredwch yr Efengyl.' 1 Pwy a gredodd i'n hymadrodd ?' * Yr hwn sydd yn credu yn Mab Duw, sydd gauddo y dystiolaeth hon ynddo ei hun: yr hwn nid yw yn credu yn Nuw, a'i gwnaeth ef yn gelwyddog, oblegid na chredodd y dystiolaeth a dystiolaeth- odd Duw am ei Fab.' Gwelwn oddi wrth yr adnodau yna bod gwir gredu yn Mab üuw, yn cynnwys crediuiaeth gadarn o dystiolaeth Duw am dano. 2. Mae credu ynddo hefyd yn cyn- nwys cymmeradwyaeth o'r d^-stiolaeth. Dyma feddylir wrth y gair hwnw, 'Am na dderbyniasant gariad y gwirionedd. Mae y cythreuliaid ýn credu, ac yn crynu : ond mae ffydd gadwedigol yn credu, ac yn caru y gwirionedd. Mae gan y rhai sydd yn credu yn y Mab gymmeradwyaeth a serch at dystiol- aeth Duw am ei Fab; ac y mae hi yn werthfawr a thra dymunol ganddynt. 3. Mae gwir gredu hefyd yn cyn- nwys, ymddiried yn nigonolrwydd Mab Duw, feì Prophwyd, Offeiriad, a Bren- in. ' Mi a wn i bwy y credais:' neu ar ymyl y ddalen, ' Mi a wn i bwy yr ymddiriedais.' * G obeitbied yn enw yr A rglwydd, ac ymddiriedcd yn ei Dduw.' Pan feddyli am danat dy hnn, dy fod yn dywyllwch, ymddiried yn Mab Duw, mae ef yn Brophwyd i'th waredu oHh dywyllwch. Pan ystyri dy hunan fel yr wyt ti yo droseddwr, a bod cosp yn ddylèdus "arnat am dy drosedd, ym- ddiried yn Iawn ac aberth Mab Duw, mae ef yn Offeiriad. Os yw ygelyn- ion yn àlluog, a tbithau yn wan, ym- ddiried yn Mab Duw, y mae ef yn Freniu: ymperthed yn ÿr Argîwydd 4. Mac gwir yredu yn Mab Duw " 26