Skip to main content

Y DEYSORFA. Rhif. lxxxviii.1 EBRILL, 1838. [Llyfr VIII. CRYNODEB O BREGETH Y DIWEDDAR DAVID CADWALADR, O'R BALA, YN LLYNLLEIFIAD, Tach. 1, 1815. " Parhewch mewn gweddi,"—Col. iv. 2. Maf yr apostol yn annog y Colosiaid i farwhau eu haelodau y rhai sydd ar y ddae- ar, godineh, aílendid. gŵyn, drygchwant, a chyhydd-dod yr hon sydd eilun addoliaeth : ynghyd a phoh drygioni. Pethau i'w dodi heihio y\v y pethau hyn i gyd, eu dodi heibio o'cli ewyllysiau a'ch dymuniadau, a'ch ymarferiadau. Nid yw y Bihl yn gof- yn i ni roi beibio dim ond y pethau a wn- ant niwuid i ni ein hunain. Darlieuwcli y Bihl mor fanwl ac y medroch, a chwi wel- wch hyn. ' Oherwydd y petliau hyn y mae digofaint Duw yn dyfod ar blant yr anuf- udd-dod.' Digofaint Duw a gymmer afael tragywyddol arnom os na waredir ni oddi- wrth ' y petbau hyn.' Er cymmaint a wn- aeth lesu Grist yn lle a throsbechaduriaid, os ceir di yn gaethwas i'r nn o'r pethau liyn, ' Digofaint Duw ' a gaiff afael amat. Ond os cai di ymadael a'r pethau hyn, ti gei bethau rhagorach yn cu lle. ' Rboddwch eich sercb ar y petbau sydd uchod.' Y mae Duw am ein cael i'r nef- oedd yn gynt o lawer nag yr ydym yn dis- gwyl. Nid oes yma neb yn meddwl myn'd i uffern, a oes ? Y mae Duw am gael dy serch i'r nefoedd cyn marw. Cryfiawuyw serch dyn. Mae serch llawer un wedi rhedeg ar ol ei gwrthrych â serehogrwydd na ollyngant eu gafael tra byddont byw. Os bydd i dy serch fyn'd i'r nefoedd fe â dy enaid a dy gorph yno ar ol y sercb. Y ffordd i iawn gyflawni yr holl ddyled- swyddati y mae yr aposol yn eu gorchymyn ydyw, 'paihau mewn gweddi:' i farwbau llygredd, i lenwi y lle y mae Duw wedi ein gosod ynddo, &c. Y mae gwe.ddi yn tarddu o galon y credadyn yn myn'd i entrych y nefoedd ; i drysorau y Cyfryngwr, i ddwyn yn ol i'r enaid ddigon o nerth i fyw er go- goniant i Dduw yn y byd. Ni welwyd er- ioed, ac ni welir byth ddyn duwiol diweddi. Dywedir am Saul o Tarsis, wedi iddo gael troedigaeth, ' Wele, y mae efe yn gweddio.' Wele, yn awr, heth yw gweddio ? I. Beth nad yw gweddio. Nid darlleu na gwrando darllen gweddiau da o lyfr, nid hyny yw gweddio. Mi ddarllenais i yr holl weddiau yn y Common Prnyer, er hyny ni weddiais i ddim. Un gwr a ysgrifenodd ] 40 o weddiau, ac mi a'u darllenais i gyd, heb weduio un gair. Mi ddarllenais y Psalmau drosodd a throsodd, ac etto heb weddio dim. Ië, mi ddywedais fy Mhader 5 neu 6 o weithiau yn y dydd neu ragor, ac etto heh weddio dim. Ac nid cymuieryd geiriau rhai ereill, a dvwedyd rhyw lawer o eiriau wrth yr Hollalluog i fynegi iddo pa fath un ydyw, ac am ei Bcrffeithiau gogoneddus, &c. nid hyn cbwaith yw gweddio. Acniddywedyd rhyw betb, a churo pob peth o'n hamgylch, a bloeddio, a chodi llais, nid yw hyn chwaith yn weddio. Gallwn fod yn dra ffuraol wrth geisio gweddio, beb un ffurf. Wele yTte, mewn difrif, beth yw gweddio ? ' Gweddiaf â'r Yspryd, ac â'r dyall befyd,' medd yr apostol. Y mae holl alluoedd yr enaid ar waith wrth wir weddio. Hefyd, gweddio yn yr Yspryd Glan. Gwaith pechadur yw gweddio, a'r Yspryd Glan yn ffuríio gweddi ynddo. Nid oes gan weddi un ffordd i fyned at Dduw ond trwy'r Cyf- ryngwr. Medd y Psalmydd, ' A myfi aweddiaf ar yr Arglwydd fy Nuw ;' ntd ar Mair, Paul, Peter, &c. Ond ar Dduw, fy Nuw cyfam- modol; ar Dduw sydd anfeidrol uwcbiaw amgyffred neb o'i greaduriaid. Mae pery; 1 tvnnu darluniad neu ddychymyg ar I'd.iw