Skip to main content

Y DRYSORFA. Rhif. xlvi.] HYDíiEF, 1834. [Llyfr IV. CBYNODEB O BÜEGETH A bregethodd Mr. David Cadwalader, Bala, a ysgrifemcyd witk ei wrando yn Nghymdeithasfa Llanrwst, Rhag. 29. 1825. Esa. xii. 3.—'Am hyny mewn Hawenydd y tynnwch ddwfr o ffynhonnau Iachawdwriaeth.' Gair cyffredin iawn yn yr ysgrythyrau yw y gair ' Iachawdwriaeth,' nid oes un swn bygythiol ynddo: 'llefddistaw fain ydyw 'oll—Newydd yw pob llythyren o'r gair gwerthfawr hwn,' Iachawdwriaeth.' Mae yr Ysgrythyr yn son aui awdwr iachawdwriaeth ; ffordd iachawdwriaeth; gobaith iachawdwriaeth; ffydd i iach- awdwriaeth ; helm yr iachawdwriaeth ; tarian iachawdwriaeth ; gwisgoedd iach- awdwriaeth; craig iachawdwriaeth; corn iachawdwriaeth; phiol iachawdwriaeth; gorfoledd iachawdwriaeth ; ffynhonnau iacbawdwriaeth; a Duw iacbawdwriaeth —maent oil fel dyferion o ddwfr y by wyd. Gelwir hi gan ludas yr apostol yn 4 Iachawdwriaeth gyflYedinol.' Dyma y swp ffigys a roddir gan Dduw fel piastr ar bob clwy. Mae yn gyffelyb i lyn Bethesda; nid oes eisiau undcymhwjs- iad o honi at yr enaid, fe fydd y dyn ' yn iach o ba glefyd bynag fyddo arno.' Gelwir hi gan Pedr yn 'Iachawd- wriaeth barod.' Mae ynddi bob peth >n barod i gyflawni angen pechadur: ' rhyng- odd bodd i'r Tad drigo o bob cyflawnder ynddo ef.' Y mae Paul yn ei galw hi yn ' Iach- awdwriaetl» gymmajnt.' Daliwch a fynoch o'i blaeu, pa un bynag a'i tlodi ai trueni, y mae ynddi gymmainto rinwedd a gwerth fel y gall gyflawni y pecbadur â holl gyflawnder Duw. Mae yr awdwr al yr Hebreaid yn ei galw hi yn ' Iachawdwriaeth dragy wydd- oí.' Mae hi wedi ei darparu er trag- ywyddoldeb diddechreu. Ei phrif nod yw cael y pechadur yn. iach. Yn nesaf, sylwn ar y ffynhonnau o ba rai y mae yr iachawdwriaeth yn tarddu. Cofiwn mai o Dduw y tarddodd yr iach- awdwriaeth, ' Fy holl ffynhonnau sydd ynnot ti.' Dyma ei gwreiddyn, Yr oedd trefn iachawdwriaeth yn guddîedig yn Nuw er tragywyddoldeb; ae fe'i dat- guddiwyd mewn amser i ni. Un o ffynhounau iachawdwriaeth gan hyny yw arfaeth Duw, ac etholedkjaeth ; 'oblegid i Dduw o'r dechreuad eiWethol chwi i iachawdwriaeth,' &c. Mae llawer yn cwyno oherwydd etholedigaeth gras ; ond attoiwg, a wnáeth hi ddrwg i neb erioed ? ai nid ethol i iachawdwriaeth y mae hi? Cofiwn, oni buasai hon ni buasai gadwedig un cnawd, Ffynnon arall yw y cyfammod trag- ywyddol o ras, ' Cyfammod tragywyddol a wnaeth efe â mi, wedi ei luuiaethu yu. hollol, ac yn sicr: canys fy holl iachawd- wriaeth, a'ra holl ddymuniad yw.' Mae holl fendithion yr iachawdwriaeth yn deilliaw i ni drwy y cyfammod ; a phrif addewid y cyfammod yw, ^Myfi a fyddai' yn Dduw i chwi.' A fedrwch ddymuno rhyw beth mwy na hyn gan Dduw ? Ffynnon arall yw Cyfryngdod Crist, ac hefyd ei ddyoddefiadau. Oni buasai Grist gael ei ddryllio ni chawsai «eb eu meddyginiaethu: peth ofer fuasai dysg- wyl am iachawdwriaeth oddieithr iddo ef ddyfod yn Gyfryngwr y Testament Newydd. Ond gau iddo ef ddyoddef marw, trwy ei gleisiau ef yr iacheir ni, Ffynnon arall ydyw ei addewidion mawr iawn a gwerthfawr. Uu o'r . 2 P