Skip to main content

Y DRYSORFA. Rhif. xli.] MAI, 1834. ["Ll.YFR. IV. BYWGRAFFIAD Yehydig o hanes bywyd y diweddar Bregethwr llafurus njfyddlawn, Wiìliam Edwards, Llanfair Dolhaiarn, Sw;/dd Dinbye/t. {Parhadtu dal. 99.) Byddaî holl ymdriniaelb.au William Ed- dwards âg achosion eglwysig, hyd y gwy- byddai, yn onest, pwyllog, a díduedd; heb gymmeryd swydd, oedran, na sefyllfa neb yn rheol i'w yinddygiadau tuag at- tynt. Dywedai y gwir wrthynt yn ddi- dderbyn wyneb, pan ar yr un pryd y byddai yn dirion, addfwyn, ac yingeledd- gar iaẁn, yn ol eithaf ei gyrhaeddiadau. Yr oedd yn un o'r rhai anraarottaf i gijm- meryd tranigwydd; ac yn un o'r rhai mwyaf tyner rhag rhoddi tramgwydd i neb. Gallai fyned yti agos iawn at ddyn ion lled anhawdd myned attynt, a dywed- yd y gwir lîymaf wrthynt, heb eu tratn* gwyddo. Felly, fe fu yn ofîeryn, dan fendith yr" Arglwydd, i derfynu llawer ymrafael, a chadarnhau tangnefedd, pan ymddangosai arwyddion terfysg a phell- der. Gellir nodi rhinwedd arbenig arall yn y brawd anwyl hwn ('trwy ras), sef bod pob tuedd at dra-awdurdod yn beth atgas iawn yn ei olwg, pa Un bynag ai yn yr eglwys gartref, neu yn y cyfarfod misol, neu chwarterol. Byddai yn gofidio yn fawr pan y gwelai arwyddion -o hyny mewn unrhyw amgylchiad. Ei gyfarch- iad atom mewn cyfarfod misol oddiar ei wely angau, (gyda chofio atom) oedd, am i'w hôll frodyr barhau i fod yn ochelgar iawn rhag pob tuedd i dra-awdurdod, fel un o'rpeJ.hau mwyaf dinystriol i Iwydd- iant y gwaíth, ac i gysur y brodyr gyda'r gwaith. Fel pregethtnr, fel y gwyr llawer, ni chyrhaeddodd efe dir ëang iawn mewn gwybodaeth gyfl'redinol, na doniau hed- egoy, na hyawdledd ymadrndd. Ac yn wîr, oherwydd amledd profedigaethau ei fywyd, trwy luosogrwydd tenlu, gofal- , on athrafferthion,ni chafoddamsei' i ddef i nyddio y manteision oedd sanddo at hyny- Er hyny nid canuyll dan lestr, na halen diílas, na gwas diog a fu y brawd hwh ; ond yr oedd ei olygiadau bron bob arnser yn rhai priodol yn ol eu eradd ; a cheid ganddo bethau na btiasid yn dysgwyì am danynt ganddo. Ac 0 mor hawdd ydyw nodi y byddai näws gwirbrofiad, efengyî- eidd-dra ysprydA eiddigedd dms ogoniant Duw, adeiladaeth S'î'on, lìeshad eyffredin- ol ei gydgetìed!) yn arogl esmwyíh ar ei lafür yn wastadol! * Bü yft fl'yddlon ar ychydig) gosodwrd ef ar lawer. Aetli i mewn i lawenydd ei Arglwydd.' Yr oedd yn esiampl nodedig i'w frod- yr ieuainc yn ei ofal am y gwaith trwy y Sîr, ac am y cyfarfodydd misol pa Ie byn- ag y byddent; rhwydd yn addaw cy- hoeddiad, a ffyddlon i'w gyfiaWni. Bu agos iddo a cholli ei fywyd unwaith ar forfa Rhuddlan wrth fyned i Ben-bryn- llwyni, ar brydnaWn ddydd sadwrn, er- byn y sabboth, oherwydd tywydd gwlyb yrog iawn, yn chwyddo llifiad afonydd, ac aberoedd. Bu am latheni lawer at ei wasg mewn dwfr, a phan oedd tu a' ganol, goddiweddwyd ef gan ddau wr ::r feirch, a thrwy hyny y dygwyd ef drwodd. Wrth adrodd yr hanes wrthyf', dywedodd 'Talödd yr Arglwydd yn dda i mi dr&n- noeth, trwy roi cymorth yn y gwaith, a blas da odiaeth i mi ar bethau yr eTengyl. Fel cyfaill, yr oedd yn un rhagorol, dy- syml, hawdd nesu ato, .parod i gydym- deimlo â rhai mewn proí'edigaeth ; parod i gynghori, gonest i rybuddio, ffyddlon ym<ldiried ynddo. Cyfaill ydoedd ; ie, caredig, ffyddlnn, a thawedog yn ol yr amgylchiad ; äc ym- ddygai fel cyfaill ymliob modd. Teiinlîr