Skip to main content

Y DRYSORFA. RHIF. XXXIII.] MEDI, 1833. [Llyfr itt BYWGRAFPIAD Y PARCH. THROPHILÜ9 JONES, Ar ddydd Sadwrn, y 4ydd o íìs Mai di- i weddaf, bu farw yn Walton-under Edge, j yn Swydd Caerlouw, er galar annhraeth- l ol i'w gyfeillion a'i gynnulleidfa, y Parch. Theophilus Jones,cyd-weinidog y diwedd- ar Barch. Rowland Hill, M. A. yn y Tabernacle, yn Walton under-Edge. Y Tabernacle hwn oedd y lle addoliad cyntaf a barodd y diweddar Barch. Row- land Hill i gael ei adeiladu ; ac yn nhym- or yr haf byddai ei lafur gweinidogaethol, nid yn unig yn cael ei gyflwyno i'r gyn- nulleidfa yno, ond hefyd i'r trefydd a'r plwyfydd o amgylch ogylch. Daeth Mr. T. Jones i fod yn çyd-wein- idog âg ef oddeutu dwyflynedd ar bym- theg yn ol, ac fe ddygodd ei ddoniau, ei zel, a'i fuchedd rinweddol, ychwanegiad mawr at y gynnulleidfa yno. Fe ddaeth Mr. Jones i Lundain i fod yn wyddfodol jn angladd y Pareh. Row- land Hill, yn Nghapel Suney ; a chyn ei ddychweliad-oddijma, yr hyn oedd ych ydig fwy nag wythnos, cymmerwyd ef gan yr afiechyd cyffredinol yr (Ivýuenza). Ychydig ddyddiau ar ol ei ddychweliad adref, fe amlygwyd fod ei afiechyd wedi cymeryd effaith echrydusarno gydagolwg beryglus; ymwelai physygwr a dau fedd- yg yn barhaus âg ef; ond fe brofwyd eu holl gydweithrediad yn aflwyddianus : a dihoenodd Mr. Jones o dan rjmyrafiech- yd. Gan fod Mr. Jones yn hysbys achyd- wybodol o'i ddynesiad buan at angau, efe a ddefnyddiodd ei oriau diweddaf i dystio ei gyflawn ymddiried yn y gwirioneddau gogoueddus a fuasai yn eu pregethu o amser i amser. Yn y modd yma, mae dwy gynnulieidfa fawr, mewn corph mis o amser, wedi eu hamddifadu o'u bugeiliaid, ac wedi ein gadael i eòrych i fynu at" Y bugail maẅr ac esgob eneidiau," i ddarparu iddynt ddynion yn ol ei galon ei aun, y íhai a'u porthant hwy â gwybodaeth ac â deall. Nid oedd Mr. Jones ond dyn lled ieuanc. Gyda chorph y Trefnyddion CaU finaidd y dechreuodd efe bregethu, ac y llafuriodd yn y rhan gyntaf o'i yrfa. Mae yn debyg oddeutn Caerodor (Bristol) y cafodd y diweddar Barch. Rowland Hill hanes am dano, i ba le yr arferäi Mr. Jones fyned drosodd o'r Deheudir, yfl fynych, i bregethu i'r Cymry yn y dref hono. Bu hefyd yno yn byw am dymorH ac yn gweithio gyda ei grefft, sef Saef Coed, gan bregethu yn Uafurus ar y sab- bothau, ac amserau eraill yn mysg y Saeson oddiamgylch y dref fawr hono. Felly, fel lluoedd eraill yn ein mÿsg, fel coiph, y cododd y Seren oleu danbaid hon, o ddechreuad distadl a gwael. Ben- dithiodd yr Arglwydd ef, fel yr aeth rhagddo yn ngoleuni " haul mawr y cyf- iawnder," hyd nes yn hanner dydd, heb un cwmmwl i'w niweidio ef na'i enw. Ers rhai blynyddau bellach arferai Mf. Jones ddyfod i Lundain i weinyddü yri ei gyleh, bob blwyddyn yn Nghapel mawf Mr. Hill. Ac y mae yn rhyfedd iawri, pan ystyriom nad oedd Mr. Jones yn WF dysgedig, nac wedi cael cynnorthwy yn uno'r Athrofäau,etoar y cyfan fe gadwodd Mr. Jones hyd y diwedd, i fod mor bobl- ogaidd,osnad mwy fellj,na neb o'rgwein» idogion dysgedig a arferai weini i'r gyti- nulleidfa fawr yn Nghapel Surrey. Ganwyd Mr. Jones yn mhlwyf Llactì- arn, yn agos i Gaerfyrddin. Fel y cry- bwyllwyd eisoes, yn Nghaerodor y daeth yn adnabyddus fel pregethwr. Y modá y dechreuodd ydoedd trwy gyfarch plant "' 2 K