Skip to main content

Pris Pedair Ceiniog. Rhifyn sço.} [Llyfr XLIX. Y DRYSORFA: NEU Gylchgrawn Misol Y METHODISTIAID CALFINAIDD. RHAGFYR, 1879. CYNNWYSIAD. Traethodau, Ta dal. V Parch. John Owen, Penybecth, gynt o Ty'nüwyn. Gan y Parcû. Wîlliaai Gwyddno Roberts, Llanystumdwy. Pennod V. ., 441 Anselm a'i Amserau. Gan y Parch. Thomas Roberts, Jerusalem, Bethesda. Pennod VI. 444 Theomemphus. Gan ý Parch. 0. Jones, M.A., y Drefnewydd. VI...........4S> Adgofion ac Adroddiadau Addysgiadol, V Dreflan : ei Phobl a'i Phethau— Pennod XII. Mr. Smart.. .. ......454 Dyfyniadau allan o Ddyddiadur Henafgari .. 4SÔ V Ddau Gymydog. II...........459 Barddoniaeth. Yr Anwylyd................460 Crist yn Gorchfygu &r y Groes........*&> Englynion Coffadwriaethol ........461 Y Wasg. Dafydd Dafis o Gywarch a'i Amserau .. .. 461 Emynau a Chaniadau............461 Cofnodiadau mewn cysylltiad â Meihod' istiaeth. Cymdeithasfa Tŷddewi, Sir Benfro.....462 Tu dal. Newyddion Cyfundebol ..........465 Bywgraffiaeth a Marwrcstr. Íohn Elias, Ysw., Tre'rgof Isaf, Môn .. ..468 Irs. Anne Evans, Tŷ'nddreinen,. Bethel, Sir Aberteifi ................470 Amrywiaethau. Ffynnon o Ddwfr yn tarddn ........ 471 Crefydd i Holl Natur Dyn.......... 472 Ystyried pa bryd i Briodi.......... 472 Iaith Gymraeg Bur ............ 472 CynghoT i Ferched Ieuainc.......... 472 Yr öffeiriadaeth.............. 472 Cronicl Cenadol y Methodistiaid Caîfin- aidd Cymreig. Bryniau Cassia— Liythyr oddiwrth y Parch. Griffith Hughes 472 Pigion o Lythyr oddiwrth y Parch. Dr. Grifiuhs ...... .. '........473 Dosbarth Shella— Llythyr oddiwrth y Parch. John Jones .. 476 Y Casghad Cenadoì .............476 TREFFYNNON: P. M. EYANS & SON. DECEMBER, 1879.