Skip to main content

Pris Pedair Ceiniog. Rhifyn SSç.] {Llyfr XLIX. Y DRYSORFA: Gylçhgrawn Misol Y METHODISTIAID CALFINAIDD. TACHWEDD, 1879. CYNNWYSIAD. Traethodau. Tu dal. Y Parch. John Owen, Penyberth, gynt o Ty'nllwyn. Gan y Parch. William Gwyddno Roberts, Llanystumdwy. Pennod III. IV. 401 Adfywiad Crefyddol y flwyddyn 1859. Gan y Parch. Robert EIlis, Ysgoldŷ, Arfon .. .. 404 Y Ddysgyblaeth Eglwysig. Gan y Parch. J. Mostyn Jones, Gerlan, Arfon ......408 Ufudd-dod fel Cyfrwng Dyrchafiad Dynion. Ail Ysgrif. Gan y Barch. Hugh Roberts, Rhydymain, Meinon ..........4*3 Adgofion ac Adroddiadau Addysgiadol. Gwrandawiad yGair............415 Dyfyniadau o Ddyddiadur Hynafgwr .. ..417 Y Dreflan : ei Phobl a'i Phethau— PennodXI. Yr Argraffiadau Cyntaf .. ..418 Y Wasg. Colofn y Bardd ..............422 Traethawd ar yr Ysgol Sabbothol.....423 A Guide to the Sunday School........424 Cofnodiadau tnewn cysylltiad â Method- istiaeth. Cymdeithasfa Llanymddyfri ........424 Cymdeithasfa Pwllheli.............426 Tu dal. Cenadaeth Drefol Methodistiaid Calfinaidd Cymreig Liverpool. VIII.........429 Newyddion Cyfundebol..........430 Amrywiaethau. Tân Dyeithr................431 Pwysigrwydd Pregethu ..........432 Llyfr Gweddi Gyffredin .. ........432 Llosgi Gwragedd trwy Ysmocio .. .. .. 432 Cyfrifwch Hwynt..............432 Amser Duw yr Amser Goreu........432 Darlleniad ymhob Peth ..........433 Hyfrydwch Haelioni............433 Gwneuthur a Orchymynwyd ........433 Cronicl Cenadol y Methodistiaid'-. Caljin~ aidd Cymreig. Dosbarth Cherra— Rhanau o Lythyr oddiwrth y Parch. John Roberts................433 Dosbarth Shella— Llythyr oddiwrth y Parch. John Jones .. 435 Dosbarth Mawphlang— Phanau o Lythyr oddiwrth y Parch. Dr. Griffiths................436 Dosbarth Shillong— Dyfyniadau o Lythyrau oddiwrth y Parch. T. Jerman Jones............338 Derbyniadau at y Genadaeth...... ., 440 TREFFYNNON: P. îví. EVANS & SON. NOYEMBER, 1879.