Skip to main content

Pris Pedair Ceiniog. Rhifyn 386.] \Llyfr XL1X. Y DRYSORFA NEU Gylchgrawn Misol Y METHODISTIAID CALFINAIDD. AWST, 1879. CYNNWYSIAD. Traethodau. Tu dal. Adfywiad Crefyddol y Flwyddyn 1859. Gan y Parch. Robert Ellis, Ysgoldŷ, Arfon .. 281 Anselm a'i Amserau. Gan y Parch. Thomas Roberts, Jerusalem, Bethesda. Pennod V. 286 Theomemphus. Gan y Parch. 0. Jones, B.A., y Drefnewydd. IV.............291 Adgofion ac Adroddiadau Addysgiadol. Iawn Deimlad ac Iawn Ymddygiad mewn Addoliad Cyhoeddus ..........294 Y Dreflan : ei Phobl a'i Phethau— Pennod VIII. Becca Prŷs .. ......297 Un o Lythyrau Arglwydd Collingwood, y Llyngesydd................300 Y Wasg. OfFrymau Neillduaeth...........302 Handbooks for Bible Classes ........302 Cofnodiadau tnewn cysylltiad â Method- istiaeth. Cymdeithasfa y Rock, Sir Fynwy......303 Cymdeithasfa Diubych .. ........305 Tu dal. Gweithrediadau y Gymanfa Gyttredinol .. 310 Newyddion Cyfundebol ..........313 Bywgraffiaeth a Marwrestr. Mrs. Catherine Hughes. Bodarborth, Felinheli 314 Amrywiaethau. Gwasgaru a Chasglu Plu..........316 Cyfíes Gyflfredin o Bechadurusrwydd .. .. 317 Y DdichellDda..............|tý Yr Amaethwr a'r Eidion ..........317 Cronid Cenadol y Methodistiaid Calfin- aidd Cy/ureig. Bryniau Cassia— Dosbarth Shillong............317 Dosbarth Cherra ............318 Bryniau Jaintia— Llythyr oddiwrth y Parch. Griffith Hughes 318 Mawphlang— Llyth>T oddiwrth Mrs. Griffiths......3Iq Derbyniadau at y Genadaeth........32~0 TREFFYNNON: P. • M. EVANS & SON.