Skip to main content

^/l '/■.. Pris Pedair Ceiniog. Rhifyn 584.] [Llyfr XLIX. Y DRYSORFA neü Gylchgrawn Misol Y METHODISTIAID CALFINAIDD. MEHEFIN, 1879. CYNNWYSIAD. Traethodau. Tu daL Pa fodd i Ddangos Doethineb........201 Bywyd yn Nghrist. Gan y Parch. W. Evans, M.A., Aberystwyth. IV.....206 Yr Archoffeiriad Mawr. Gan y Parch. Thomas Hughes, Kenchester ......210 Adgofion ac Adroddiadau AddysgiadaL Y diweddar Cadwaladr Wilîiams o Fôn. II. 213 Y Dreflan : ei Phobl a'i Phethau— Pennod VI. Cyflog Gweithiwr......216 Teithio yn Rwssia yn 1878. Gan Mr. Thomas Lloyd Jones, Talysam— Bedydd yn Eglwys Rwssia........218 Egluriadau a Gwersi Ysgrythyrol. 2 Pedr i. ir................219 Llechau y Gyfraith o fewn Arch y Cyfammod 220 Y Saith Pennod Gyntaf yn Llyfr yr Actau .. 220 Barddoniaeth. Taith y Cristion..............222 Gwaredigion yr Arglwydd..........223 Ddoe, Heddyw, ac Yfory..........223 Bwrdd y Golygydd. " Mwynhâu Breintíau Cyfarfod Misol".. Perthynas Dadol Crist ........ 224 225 Y Wasg. Geiriau yr Iesu ..............225 Tu dal. Maryjones .. U ............ss6 Cofnodiadau mewn cysylltiad â Method- istiaeth. CjTndeithasfa Caergybi ..........227 Cenadaeth Drefol Methodistiaid Calfinaidd Cymreig Liverpooî. VII.........228 Newyddion Cyfundebol ..........229 Bywgraffiaeth a Jlíarîcrestr. Y Parch. Hugh Jones, Beaumaris......331 Amrywiaethau. Y Fibl-Gymdeithas Frytanaidd a Thramor .. 233 Mr. Spurgeon a'n Llywodraethwyr Presennol 233 Byw>-d Cyhoedd neu Anghyhoedd...... 233 Perj'gl Llwyddiant Bydol.......... 233 Trefn yn Heip i'r Cof............ 233 Derbyn a Threulio ............ 233 Cronicl Cenadol y Methodistiaid Calfin- aidd Cymreig. Llydaw— Hanes Taith gan Groignec trwy raa O Finistere................234. Bryniau Cassia— Taith trwj' Diriogaeth Brenin Nonglcrem .. 235 Dosbarth Shillong..............235 Cyfarfod yr Henaduriaeth.........2-7 Dosbarth Cherra..............238 Dosbarth Jaintia..............239 Papyrau Achlysurol............240 Anrhegion i'r Genadaeth..........240 TREFFYNNON: P. M. EVANS & SON. JUNE, 1879.