Skip to main content

Pris Pedair Ceiniog. Rhifyn 583.] [Llyfr XLIX. Y DRYSÖRFA: NEU Gylchgrawn Misol Y METHODISTIAID CALFINAIDD. MAI, 1879. CYNNWYSIAD. Traethodau. Tu dal. Adfywiad Crefyddol y Blynyddoedd 1839 a 1840. Gan y Parch. Robert Ellis, Ysgoldŷ, Arfon..................161 Theomemphus. Gan y Parch. O. Jones, B. A., y Drefnewydd. II.............165 Adgyfodiad Crist. Gan y Parch. J. P. Davies, M.A., Caerlleon ............169 Anselm a'i Amserau. Gan y Parch. Thomas Roberts, Jerusalem, Bethesda. Pennod III. 173 Bywyd yn Nghrist. Gan y Parch. W. Evans, M.A., Aberystwyth. III.....176 Adgofion ac Adroddiadau Addysgiadol. Y diweddar Cadwaladr Williams o Fôn. I... 179 Y Dreflan: ei Phobl a'i Phethau— Pennod V. Ismael............181 Y Wasg. Y Weinidogaeth............ ..186 Y Bibl a'i Ddehongliad ..........187 Bywyd y Parch. Ebenezer Davies, Llanerch- ymedd..................1S7 Cofnodiadau mewn cysylltiad â Method- istiaeth. Tu dal. Cymdeithasfa Caergybi ..........iE Adfywiad Crefyddol yn Mangor ......191 * lythyr y Parch. I. F. " lleth 102 Llythyr y Parch. J. F. Jones, B.A., Machyn- Gair Arall o Abergele............T93 Newyddion Cyfundebol ..........193 Amrywiaethau. Cyfaill i'r Dall .. ............195 Chwe' Cheiniog Ffrwythlawn .. ......195 Goleuni heb Wres............ .. 195 Croniel Cenadol y Methodistiaid Calfin- aidd Cymreig. Llydaw— Rhanau o Lythyr oddiwrth y Parch. Hugh Roberts................196 Bryniau Cassia— Dosbarth Shillong—Cỳfarfod Mawr yn Mawdem......%.........196 Y Genadaeth Feddygol— Rhanau o Lythyr oddiwTth y Parch. Dr. Griffìths............., .. 197 TREFFYNNON: P. M. EVANS & SON. MAY, 1879.