Skip to main content

Pris Pedair Ceiniog. Rhifyn 5S2.] \Llyfr XLIX. Y DRYSORFA NEÜ Gylchgrawn Misol Y METHODISTIAID CALFINAIDD. EBRILL, 1879. CYNNWYSIAD. Traetkodau. Tu daL Rhagluniaeth Duw a Damweiniau y Byd. Gan y Parch. John Hughes, M.A., Dowlais 121 Bywyd yn Nghrist. Gan y Parch. W. Evans, M.A., Aberystwyth. II.......130 Adgofion ac Adroddiadau Addysgiadol. Dyn Anianol, a'r pethau sydd o Ysbryd Duw 133 Y Dreflan : ei Phobl a'i Phethau— Pennod IV. Y Cyfarfod Misol ......136 Hanesynau am y Parchedig Rowland Hill .. 139 Yr Olwyn yn Troi. Rhan II.........141 Egluriadau a Gwerst Ysgrythyrol. Actau ii. 47................ 144 Hebreaid xi. 10 .............. 145 1 Ioan iii. 9 a v. 18 .......... .. 145 Dadguddiad xxii. 1, 2 .. .. ...... .. 146 Barddoniaeth. Bethfyddimi? .......... .. .. 146 Coron yn y nef ..............146 Talysarn...............■. .. 147 Bwrdd y Golygydd. Beth am Farddoniaeth ? ..........147 Gofyniad ynghylch Cyfarfodydd Misol .. . 148 Y Wasg. Caniadau y Cysegr a'r Teulu........T49 Tu dal. Holwyddorydd ar Hanesiaerh y Bibl .. .. 150 Celi Meudwy....., ..........150 The Epistle of ;Paul to the Churches of Galatia..................151 Cofnodiadau mewn eysylltiad â Method- istiaeth. Cenadaeth Drefol Methodistiaid Calfinaidd Cymreig Liverpool. VII....... .. 151 Newyddion Cyfundebol ...... .. ..152 Amrywiaethau. Y Bibl a Dirwest.......... .. .. 154 Y Zelog Sefydlog..............155 Y|Genadaeth Fwyaf Cartrefol........155 Gweinidog Oedranus iawn..........155 Ymborth trwy Lafur............155 Doniau yn Rhanedig........ „ .. 155 Cronicl Cenadol y Methodistiaid Calfin- aidd. Cytnreig. Dosbarth Jaintia— Llythyr oddiwrth y Parch. Griflith Hughes 155 Dosbarth Cherra— Llythyr oddiwrth y Parch. John Roberts .. 157 Dosbarth Shella— Rhanau o Lythvr oddiwrth y Parch. John Jones ................158 Dosbarth Shillong— Rhanau o Lythyr oddiwrth. y Parch. R. Evans ................159 Derbyniadau at y Genadaeth........tóo TREFFYNNON: P. M. EVANS & SON. APRIL, 1879.