Skip to main content

Pris Pedair Ceiniog. Rhifyn jŵ.] [Llyfr XLIX. Y DRYSORFA: NEU Gylchgrawn Misol Y METHODISTIAID CALFINAIDD. CHWEFROR, 1879. CYNNWYSIAD. Traethodau. 51 Tu dal. Golwg ar Adfywiad Crefyddol y Flwyddyn 1832. Gan y Parch. Robert Ellis, Ysgoldŷ, Arfon ..................41 Anselm a'i Amserau. Gaa y Parch. Thomas Roberts, Jerusalem, Bethesda. Pennod I. 45 Ein Cyfarfodydd Eglwysig. Gan y Parch. Ellis W. Evans, M.A...........49 Safle Gweinidogyn yr Eglwys Gristionogol. Gan y Parch. T. F. Roberts, Cemmaes Adgofion ac Adroddiadau Addysgiadol. Barnabas yn Antiochia............53 Y Dreflan ! ei Phobl a'i Phethaa— Pennod II. Yr Hen Weinidog a'r Bugail .. 56 Glanweithdra y Sabbath ..........58 Siaradwch yn Dirion ............59 Eglurìadau a Gwersi Ysgrythyrol. Nehemlahíii. 6................61 Diarebion xxvii. 10..............61 Luc xii. 15 .................62 Barddoniaeth. Pafoddy Tywylloddyr Aur?........62 YGwaed..................63 * Y Wasg. Caniadau Cyfeìliog........ ......63 The Catholic Presbyterian..........64 Y Frythones ................65 Y Dyngarwr ................66 Cofnodiadau mewn cysylltiad â Method- istiaeth. Cymdeithasfa y Bala ..........' -.66 Tu dal. Methodistiaeth Cymru............69 Newyddion Cyfundebol ..........70 Golwg ar Grefydd yn Gyffredinol. Yr Eglwys Sefydledìg ._. ..........72 Pum' Mlynedd ar Hugain Gweinidogaeth Mr. Spurgeon ................72 Yr Amserau a Gwladyddiatth. Afghanistan ................72 Senedd Germany..............73 Tanchwa yn Cwmrhondda..........73 Tanau Tr>xhinebus ............73 Amrywiaethau. Pregethu yr Efeng>-1 ............ 73 Y Crwydryn yn Pregethu yn Dda ......73 Melusder Crefydd.............. 74 Urddas a Phwys Gweddi .......... 74 Gweddi'r Fam................ 74 Profedigaethau'r Saint......' ...... 74 Cymeryd yr Attegion ymaith ........ 74 Cronicl Cenadol y Methodistiaìd Calfin- aidd Cymreig. Llydaw— Rhanau o Lythyr oddiwrth y Parch. A. C. Racine-Braud..............75 Bryniau Jaintia— Jiwai a Nyrtiang—Llythyr oddiwrth y Parch. Griffith Hughes ............76 Dosbarth SheTla..............'76 Dosbarth Cherra............*• 77 Dosbarth Shillong ............77 Taith y Cenadon i'r India ..........78 Derbyniadau at y Genadaeth .......80 TREFFYNNON: P. M. EVANS & SON. FEBRUARY, 1879.