Skip to main content

i °/ii(/A t/ó-nes- Cûo.1 -r>imcA.ar*tA 'Ufi «1 'ü Y DRY YN CVNWY3 PETHAU YSBRŸDOL A BUDDIOL CYHOEDDEDIG DAN OLYGÎÄD Y TREFNYDDION CALFINAIDD. Rhif. 192. RHAGFYR, 1846. Pris 6ch. Y CYNWYSIAD. Dnwinyddiaeth— "'♦' Ffydd ..................................... 353 Prtgeth ar Gyfíawnâd .................. 358 Traethodau— Barn Physigwr am y Sabbath...... 3G0 BywtrwyFfydd ........................ 361 Ynfydrwýdd Gwrthdduwiaeth ......... 362 Dychweliad y Mab afradlawn, a chen- %en y Mab hynaf.................. 364 Sylwedd Pregeth y Parch. J. Daries, Nantglyn ....:....................... 365 Gohcbiaethau, Sfc.— Yr Ysgol Sabbothol ..................... 367 LÌafur yn yr Ysgol Sabbothol ......... 368 Cynmnfa Flynyddol Vsgolion Sabboth- - ol Dosbarth Meidrim ............... 368 Llysoedd Sirol ........................... 368 »Addvsg yn Nghymru .................. 369 Adolygiaii y Wasg.— Golwg ,ar Deyrnas Crist ......... CAERLLEON: ARGRAFFWYD GAN Y CYIIOEDDWYR, EASTGATE December, 1846. Catecism ar Egwyddorion Pabyddiaetff a Phrotestaniaeth.................. Oriau Olaf Iesu Grist .................. Emyn y Protestant Ieuanc ............ Barddoniaeth.— Emyn—Byw trwy Ffydd.............. Y Greadigaeth yn datgan mawredd a gogoniant Duw..................... Englynion ercofamy ParchJ. Parry, Caerlleon.............................. Fan wyf wan wyf gadam............... Hysbysiaiìau Crefyddol,— Y Cynghrair Efengylaidd............... Dirwest—Cyrmadledd y byd. Coftaint a Marwolaethau.— Mr. Owen Jones, Machine Mr. W. Jones, Cae glas, Mon. Marwolaethau ..................... 376, 370 | Cy nnwysiad y Gyfrol.................. 377