Skip to main content

¥ DRYSORFÂ; YN CSTN-wrS PETHAU YSBRYDOL A BUDDIOL. ■< :< CYHOEDDEDIG DAN OLYGÎAD Y TREFNYDDION CALFINAIDD. Sl Rhif, 190. HYDREF, 1846. Pris 6ch. T CYNWYSIAD. Duicinyddiaeth— Pediocl Gwreiddiol ae Ewvllys Rvdd 289 Duwdod Crist ............................ 292 Duw yn mawráu ei Air, parád o ...... 295 Traethodau, Sçc.— Chwilio yr Ysgrythyrau ................ 298 Luther yn y Pulpud..................... 301 Gair at R'íeni, paràd o .................. 302 Peryglon Eglwys Crist, parâd o ...... 304 Gohebiaethau,— Adgofion o Dadau Methodistaidd.—- Rhit' v.—Y diweddar Barch. John Roberts, Llangwm .................. 305 Y diweddat Barch. J. Peters, Bala ... 306 Yr Ysgol Sabbathol ..................... 300 Ysgolion Sabbathol Sir Fynwy......... 307 Ysgolion Dyddiol........................ 308 Lloffion.................................... 310 Barddoniaeth,— Cyfeillach Crist........................... 311 Edrych ar Iesu ........................... 311 Dirgclwch Duẃioldeb .................. 311 Hysbysiadau Crefyddoì. S(c.— Pabyddiaeth yn Madeirá etto.......... 312 Cenadaeth Eglwys Rydd Scotland vn yr India ..."...............,._....."... 312 Cytedeithas Genadol Llundain......... 313 Cenadaeth Dramor y Cyfundeb ...... 314 Y Cynghrair E fengylaidd............... 315 Cymdeithasfa Llanymddyfri............ 818 Cofiant a Marwolaethau,— Byr gofìant am D. Willíams, Lìan- " vmddvfri......,...................... 319 Marwolaeth.au.......................319, 320 CAERLLEON: ARGRAFFWYD GAN Y CYHOEDDWYR, EASTGATE ST. October, 1846. j^^^r^^f:vvyyvv^^^^^^